In Memoriam: Bé Barenkamp


Bas Vis - 30 oktober, 2023

Op 25 oktober jl. is, na een lang ziekbed op 80 jarige leeftijd, onze technisch official Bé Barenkamp overleden.

Hij was sinds 1984 technisch official bij de KNMV in diverse takken van motorsport.

Op zijn rouwkaart staat: ‘Opgewekt en zorgzaam, nooit vragen, nimmer klagend, altijd stil dragend’. Een heel treffende omschrijving van het karakter van Bé.

Wij wensen zijn vrouw en familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte met dit grote verlies.