Stemmen voor de ledenraad


KNMV - 10 november, 2023

De afgelopen weken hebben een twaalftal leden zich verkiesbaar gesteld voor de ledenraad van de KNMV, waarvan vijf personen momenteel al in de ledenraad zitten en herkiesbaar zijn. Aan jou de schone taak om te kiezen wie namens jou de ledenbelangen mag gaan vertegenwoordigen.

De kandidaten zijn hieronder te vinden, waarbij zij ook een motivatie geven waarom en/of waarvoor zij zich in de ledenraad willen inzetten. Het stemformulier vind je onder de kandidatenlijst. Stemmen kan tot maandag 4 december.

Kandidaten

Naam:
Herman van Beurden (herkiesbaar)

Motivatie:
Bijdragen aan een  goed motorrijders klimaat in Nederland  voor alle  toerrijders en motorsporters.


Naam:
Wim Louwes (herkiesbaar)

Motivatie:
Slechts 3 jaar in de Ledenraad is volgens mij te weinig om goed en volledig te kunnen functioneren in de Ledenraad van de KNMV. Vandaar dat ik mij opgeef voor een 2e termijn. De afgelopen 3 jaar heb ik mij met enkele andere ledenraadsleden actief met de financiën en de (administratieve en interne) organisatie van de KNMV beziggehouden en dat heeft positieve gevolgen gehad. Er is meer kostenbewustzijn en ook is er aandacht voor het aantrekkelijk houden van het lidmaatschap van de KNMV. De komst van Wim Mulder als directeur heeft daar een grote rol in gespeeld. Ik zie de toekomst weer met vertrouwen tegemoet en ik wil graag meewerken aan een verdere verbetering van de cultuur en financiële positie.


Naam:
Jan-Heije Wubs (herkiesbaar)

Motivatie:
Als actief baansporter (in hart en nieren) wil ik graag betrokken zijn bij de ontwikkelingen van de bond. Een afvaardiging vanuit de sport helpt om ook de baansport op de radar te houden.


Naam:
Arthur Rietkerk (herkiesbaar)

Motivatie:

Sinds 2020 lid van de ledenraad, waarin ik me (ondanks Corona) nuttig heb gemaakt.
Dankzij mijn netwerk heb ik directeur/bestuurder Patrice Assendelft in contact gebracht met de directie van het nieuwe MITC testcentrum van de RDW in Marknesse, met als gevolg dat er afspraken zijn gemaakt tussen KNMV en RDW over het gebruik van dat testcentrum.
Ik voel me thuis bij de KNMV en de ledenraad en heb geen enkele vergadering overgeslagen.
De Mobiliteitswereld (Smart Mobility), wat mijn werkveld is, is een nieuwe weg ingeslagen richting minder verbrandingsmotoren en meer hulpsystemen voor bestuurders van voertuigen. Die rijhulpsystemen (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) zijn de opmaat naar volledig geautomatiseerde vierwielige voertuigen, maar je ziet ook al bijvoorbeeld active cruise control op tweewielers. Mijn brede kennis en netwerk kan de KNMV behulpzaam zijn. Ook met mijn ervaring als motorrijder (rij al 44 jaar motor), mijn 18 jaar ervaring als (motor)politieagent en inmiddels 43 jaar in het verkeersdomein werkzaam kan ik een goede bijdrage leveren aan de ledenraad.


Naam:
Rob van Pelt (herkiesbaar)

Motivatie:
Om mijn in te zetten in het belang van de vereniging. En dat het motor rijden mogelijk blijft zowel voor de tour als voor de sporters.


Naam:
Bert Nijman

Motivatie:

Ik ben een maatschappelijk betrokken motorrijder die nu tijd heeft om zijn bijdrage te leveren aan het motorrijden in het algemeen. Ik ben al 40 jaar KNMV-lid en sta letterlijk en figuurlijk met de banden op het asfalt en met de poten in de modder. Na vele jaren in het lokale verenigingsleven wil ik nu graag iets betekenen voor de KNMV en haar leden.


Naam:
Peter Baas

Motivatie:

Motorrijden is voor velen een hobby, een sport en soms ook een beroep, maar voor ons allemaal een passie. Graag wil ik mij bij de KNMV inzetten om onze gezamenlijke passie toegankelijk, toekomstbestendig én veilig te houden. Met mijn jarenlange motorervaring en mijn werkverleden in de verkeerskunde ben ik een passende sparringpartner van het bestuur en de Raad van Toezicht. Ik ben regelmatig maatschappelijk actief en zie de ledenraad van de KNMV als een mooie nieuwe maatschappelijke uitdaging.


Naam:
Henk Guliker

Motivatie:

Als KNMV motor tour reisbegeleider heb ik al kennis gemaakt met de KNMV en mede omdat motorrijden mij aan het hart gaat wil ik kunnen meepraten over de toekomstige ontwikkelingen, denk aan geluidsoverlast, verhogen veiligheid bij beginnende bestuurders, maar ook in zijn algemeen verhogen van kennisoverdracht. (Kennis is macht :-)) En dit in combinatie met mijn probleemoplossend vermogen.. weet ik dat ik een goede aanvulling zal zijn.


Naam:
Roelof Veldhuis

Motivatie:
Hoewel de KNMV in eerste instantie is opgericht voor de motorsport, bestaat de grootste groep motorrijders uit woon-werk en toerrijders. Graag wil ik deze groep een stem geven in de Ledenraad en daarbij mijn verkeerskundige kennis inzetten. Onderwerpen als Europese regelgeving en harmonisatie, geluid en emissie, verkeersregels en wegontwerp, toertochten, klassieke motoren, vakantie en recreatie op de motor gaan mij aan het hart. Deze -en meer- onderwerpen wil ik een duidelijk stem geven in de Ledenraad.


Naam:
Atte Roskam

Motivatie:
De belangen voorstaan van motorrijders (en die het willen worden) en er zo mogelijk aan bijdragen dat daar op de langere termijn zowel voor wat verkeersregelgeving en techniek betreft de vereiste ruimte wordt geboden.


Naam:
Onno Stomp

Motivatie:

Belangrijke inspraak binnen een rijvaardigheid.


Naam:
Dirk de Bruin

Motivatie:
Ik woon langs de Lekdijk in Ameide. De discussies rond het rijden op de dijk boeit mij zeer. Ik heb net voor mijn 50ste verjaardag mij A rijbewijs gehaald en daarna ook mijn partner. We hebben er erg veel plezier in. Voel me er jong bij. Ik kan buiten de gebaande wegen denken.

Stemformulier