KNMV Motocross zijspan- en quadcompetities


Tom van Appeldoorn - 10 november, 2023 FOTO - In Case of Photography

Voor de zijspan- en quadcompetities lag er een uitdaging voor de Expertgroep. Op basis van de ervaringen en de ontvangen reacties van deelnemers, weten we dat de gekozen opzet voor 2023 niet het gewenste resultaat heeft gehad. Er is dus een nieuwe opzet nodig, waarover je hieronder meer leest!

De openstaande uitdagingen blijven desondanks aanwezig. Met alle inbreng zijn de volgende uitgangspunten door de Expertgroep vastgesteld:

 • Alle zijspan- en quad-motocrosscompetities bestaan mét en dóór elkaar. Het oplossen van de uitdagingen zal daarom ook door alle klassen gedragen dienen te worden;
 • Het plezier van veel (NK-)deelnemers vergroten door een betere indeling van het tijdschema en een minder zwaar circuit;
 • Ervoor zorgen dat iedere klasse/groep bestaat uit vaste deelnemers van een zo gelijkwaardig niveau.

Na het vaststellen van de uitgangspunten is gekeken op welke manier we dit kunnen doen. Gekozen is om voor de zijspannen en de quads de volgende drie competities (klassen) aan te bieden:

 • ONK            (20 min. + 2 ronden – geldt ook voor het NK Zijspan)
 • NK               (18 min. + 2 ronden)
 • Cup              (15 min. + 2 ronden)

Concrete bijzonderheden

De bijzonderheden voor de competities zijn:

 • Het NK Zijspan rijdt altijd samen met de ONK Zijspanklasse, het NK bestaat uit (+/-) 12 teams. Hiermee blijft er ruimte voor buitenlandse deelname in het ONK en is het aantal teams in de Cupklasse niet te groot voor één groep. Oprijden voor de start gebeurt op basis van de tijdtraining, hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen ONK- of NK-teams. Zij hebben wel hun eigen klassering en kampioenschap;
 • Zijspanteams die actief zijn in het WK, of quadrijders die deelnemen aan het EMX Quads rijden in de KNMV-competitie altijd in de ONK-klasse;
 • Voor de quads geldt dat iedere klasse apart rijdt. Mocht het aantal ONK-rijders na sluiting van de inschrijving minder dan 15 zijn, zal de top 10 (vast aantal) van het NK als A-groep meerijden in de ONK-klasse;
 • Alle deelnemers kiezen zelf voor welke klasse zij een licentie aanvragen. De KNMV/Expertgroep zal alle aangevraagde licenties in aanloop naar de eerste wedstrijd beoordelen. Daarbij kan bepaald worden dat een licentiehouder overgeplaatst wordt naar een andere klasse i.v.m. niveauverschil;
 • De licentieprijs voor alle klassen is gelijk: € 195,-;
 • De verplichte promotie van de top 3 van het NK naar het ONK in het reglement van 2023 blijft van kracht. Lopende het seizoen 2024 zal bepaald worden welke deelnemers voor seizoen 2025 moeten promoveren en/of degraderen;
 • De minimumleeftijd voor alle zijspanklassen is 16 jaar voor de rijder en 15 jaar voor de passagier. De ONK- en NK Quadklassen veranderen niet, de Cup Quadklasse is gelijk aan het NK;
 • Er is een prijzengeldschema voor de ONK- en NK-klassen op basis van de eindstand van het kampioenschap;
 • De sighting lap voor de zijspannen en quads komt (helaas!) te vervallen. Deze kost bij de zijspannen en quads teveel tijd die we niet hebben;
 • De indeling van het tijdschema wordt aangepast zodat beide Cup- en de NK Quadsklassen hun trainingen en eerste manches achter elkaar afwerken, aansluitend gevolgd door de trainingen van de ONK/NK Zijspanklassen en de ONK Quadklasse. Na de eerste pauze hebben beide Cup- en de NK Quadklassen hun tweede manche, gevolgd door de eerste manches van het ONK/NK Zijspan en het ONK Quads. Na de tweede pauze worden de tweede manches van de ONK/NK Zijspanklassen en de ONK Quadklasse verreden. Op deze manier hebben de deelnemers van de klassen met een lager niveau een beter te rijden circuit
 • De sluiting van de inschrijving blijft staan op 10.00 uur op de donderdag voor een evenement. Een late inschrijving wordt tot vrijdag 12.00 uur geaccepteerd, echter betaalt de deelnemer dan dubbel inschrijfgeld;
 • Inschrijfgeld voor quaddeelnemers is € 40,- en voor zijspanteams € 45,-;
 • De KNMV en Expertgroep gaan voorafgaand aan het seizoen in overleg met alle organiserende clubs om ieder circuit zo zijspan- en quadvriendelijk mogelijk te prepareren. Hierdoor ontstaan er minder diepe sporen en opstoppingen en kan er gedurende de wedstrijddag gericht onderhoud plaatsvinden op de stukken die het echt nodig hebben.

Voor meer informatie over de solocompetities, klik hier.

Samenstelling Expertgroep: Cor van Werven, Roger van de Lagemaat, Tom Burgers, René van Eerd, Patrick te Veldhuis, Jelmer Verkleij, Rinze Bremmer.

Het KNMV-motocrossreglement zal de komende weken aangepast worden aan de nieuwe regelgeving en daarna gepubliceerd op de KNMV-website. De KNMV-motocrosskalender zal medio december worden bekendgemaakt.