KNMV Motocross solocompetities


Tom van Appeldoorn - 10 november, 2023 FOTO - In Case Of Photography

Gedurende het motocrossseizoen 2023 is duidelijk geworden dat het aantal solorijders dat actief wil zijn op het hoogste landelijk niveau terugloopt. We moeten daarom kritisch kijken naar de opzet van de competities voor seizoen 2024. Voor de Expertgroep de schone taak om na te denken over een opzet die past bij de actuele situatie, rekening houdend met het internationale karakter van onze competitie maar waarbij de Nederlandse rijder wel centraal staat!

Na meerdere avonden vergaderen en vele interessante discussies, ligt er nu een opzet op tafel waar alle leden van de Expertgroep zich positief over uitspreken. Aan de KNMV om ervoor te zorgen dat we dit zo goed mogelijk communiceren.

Belangrijk uitgangspunt is het verzorgen van een goede piramide in de KNMV-motocrosscompetities. Zo rijden rijders van een vergelijkbaar niveau bij elkaar in de competitie en wordt de doorstroom van talent naar een hoger niveau gestimuleerd:

Dutch Masters of Motocross

De Nederlandse top komt samen met de Internationale top tijdens de drie wedstrijden die voor 2024 onlangs zijn bekendgemaakt in de klassen 500cc, 250cc, 125cc en 85cc.

Nederlands Kampioenschap

Het Nederlands Kampioenschap (NK) Motocross voor solorijders brengt alle Nederlandse rijders een uitdagende competitie. Deze heeft ook betrekking op de rijders die de DMX-competitie ontstijgen en een stap willen maken naar een goede landelijke competitie op gepast niveau. Deze competitie biedt ook buitenlandse licentiehouders de mogelijkheid om deel te nemen.

DMX Kampioenschap in drie regio’s: Noord, Midden en Zuid

Voor de breedtesport van Nederland worden er in drie districten competities georganiseerd, te weten: DMX Noord, Midden en Zuid. Het DMX-seizoen wordt afgesloten met een finaleweekend, waarin de beste rijders van de drie districten zich kunnen meten met elkaar en strijden voor de titel ‘DMX-kampioen’.

Komend seizoen zal er weer een DMX Zuid-kalender gerealiseerd worden. De DMX Zuid-organisatie is versterkt met twee nieuwe mensen, te weten: Iwan van Grinsven en Natasja Bouwer. Zij gaan samen met Nolly Nouwens de coördinatie verzorgen. De komende weken wordt er druk gewerkt aan het samenstellen van een competitieve kalender voor alle drie de districten.

Concrete wijzigingen

In de Dutch Masters of Motocross-competitie zullen er geen veranderingen plaatsvinden ten opzichte van afgelopen seizoen. Voor het NK Motocross zijn er wel de nodige wijzigingen die van belang zijn.

Wijzigingen NK Motocross:

  • Competitie van ± 12 wedstrijden voor de klassen: 500cc, 250cc, 125cc, 85cc;
  • Prijzengeld voor de 500cc- en 250cc-klassen op basis van de eindstand, voor de 125cc en 85cc zal er een alternatief prijzenschema worden gerealiseerd;
  • Er vinden geen wijzigingen plaats in de cilinderinhoud voor klassen (tweetakt 250cc-machines kunnen dus blijven deelnemen in de 250cc-klassen, dit geldt voor het NK en voor de DMoMX);
  • De maximumleeftijd voor het NK 125cc wordt verhoogd naar 18 jaar. Hiermee wordt de doorstroming naar de 250cc-machine over een langere periode verspreid voor rijders die hier behoefte aan hebben (let op: EMX125 en DMoMX 125cc blijven staan op max. 17 jaar);
  • De 85cc-klasse is toegankelijk voor machines met kleine en grote wielen, de leeftijdgrens is van 11 t/m 15 jaar;
  • Bij een aantal competitiewedstrijden (5 à 6) zal er een prijzengeldschema beschikbaar zijn voor de daguitslag. Samen met promotor Motocrossplanet en de betreffende organisatoren willen we bij deze wedstrijden inzetten op meer uitstraling, aankleding en beleving. Op deze evenementen zal er ook ingezet worden op meer deelname van buitenlandse licentiehouders voor extra promotie van het evenement. Reglementair zijn er geen verschillen met de overige NK-wedstrijden.
  • De sluiting van de inschrijving blijft staan op 10.00 uur op de donderdag voor een evenement. Een late inschrijving wordt tot vrijdag 12.00 uur geaccepteerd, echter betaalt de deelnemer dan dubbel inschrijfgeld; 
  • Inschrijfgeld is € 40,-.

De nieuwe opzet heeft als gevolg dat de Cup- en jeugdklassen komen te vervallen als landelijke competities. Jeugdrijders van 50cc t/m 85cc KW kunnen hun motocrosscarrière beginnen in een regionale DMX-competitie, de voormalige Cuprijders kunnen overstappen naar het NK of aan een DMX-competitie deelnemen.

Voor meer informatie over de zijspan- en quadcompetities, klik hier.

—–

Samenstelling Expertgroep: Carlo Hulsen, Klaas Hofstede, Dita Renken, Gerrit Waterlander, Martijn Spliethof, Barry Forschelen, Arno van den Brink, Patrick te Veldhuis, Stefanie van de Meeberg, Rinze Bremmer.

Het KNMV-motocrossreglement wordt de komende weken aangepast aan de nieuwe opzet en daarna gepubliceerd op de KNMV-website. De KNMV-motocrosskalender zal midden december bekend worden gemaakt.