Technische keuring in België van start


Tom van Appeldoorn - 10 januari, 2023

Vanaf vorige week is het in België verplicht om je motorfiets aan te bieden voor een technische keuring. Niet periodiek, maar vooralsnog alleen bij de verkoop van de motorfiets of na een ongeval. De keuring komt voort uit een Europese verplichting.

En dus wordt het vuurtje voor een dergelijke motorkeuring in Nederland ook weer opgestookt. Het staat Europese lidstaten vrij om zelf te kiezen of ze een dergelijke keuring invoeren. Kiezen ze ervoor om dit níet te doen, dan moeten er aantoonbare maatregelen getroffen worden die helpen om de verkeersveiligheid te verbeteren. België heeft dit soort maatregelen niet getroffen en dus verplicht de EU het land nu om een technische keuring in te voeren. Dit zou eigenlijk eerder al moeten gebeuren, maar het werd vanwege de coronamaatregelen destijds uitgesteld tot begin 2023.

Keuren voor veiligheid

De keuring gebeurt dus niet periodiek, zoals bij een apk, maar bij de verkoop of na een ongeval. Naast dat er wordt gekeken naar de technische staat van onder andere de remmen, frame en verlichting wordt de motorfiets ook onderworpen aan een emissiemeting en wordt er geluisterd of de uitlaat geen overmatig lawaai produceert. De keuring zal enkel gelden voor motorfietsen met een cilinderinhoud van 125cc of hoger (elektrische motoren vanaf 11kW én een maximumsnelheid van 45 km/u en hoger). Meer info lees je hier.

De KNMV ziet geen heil in een (periodieke) keuring van motorfietsen. Het gros van de motorrijders is zuinig op zijn/haar motorfiets en zorgt ervoor dat deze technisch in orde is. Immers, niemand wil met pech langs de weg staan of onderuitgaan. Het argument dat een keuring de algemene verkeersveiligheid zou verhogen is lastig te verdedigen als we weten dat bij slechts 3 procent van de ongevallen een technisch mankement de oorzaak is. Willen we echt winst boeken wat betreft die veiligheid? Dan moeten we kijken naar de factor ‘mens’, die bij 92% van de ongevallen als oorzaak aangewezen kan worden.

Het is onze visie dat door bewuster bezig te zijn met de risico’s die kleven aan je verkeersdeelname, je al een heel groot verschil kunt maken. Want wie bewust nadenkt wat de mogelijke risico’s zijn als men met een bepaalde snelheid, met dat beschikbare (over)zicht, op die bepaalde plek en positie op de weg rijdt, die kan inschatten of het nog mogelijk is om te stoppen zonder in botsing te komen met andere weggebruikers. Vanuit deze positie traint de KNMV motorrijders om ‘slimmer’ motor te rijden, wat we doen met onze cursus Risico Herkennen.