Informatieavond Team Heuvelland


Tom van Appeldoorn - 19 januari, 2023

Maandagavond 17 januari organiseerde Team Heuvelland (Zuid-Limburg) een informatieavond voor omwonenden en belangenbehartigers. De KNMV sloot aan namens motorrijdend Nederland.

Team Heuvelland is ontstaan als samenwerkingsverband tussen de verschillende gemeenten in Zuid-Limburg. Het team zet zich onder meer in voor de bescherming van het heuvellandschap en stimuleert de leefbaarheid voor inwoners en bezoekers. Mede daarom kijkt het team ook naar het reguleren van verkeersdrukte en –overlast die in bepaalde perioden van het jaar ervaren wordt in Zuid-Limburg.

Tijdens de informatieavond kwamen verschillende onderwerpen ter sprake, waarna er ruimte was voor inbreng vanuit de aanwezigen. Hierbij ging het met name over geluid, rijden en gedrag van verschillende verkeersgroepen waaronder wielrenners, wandelaars, mountainbikers en motorrijders. De KNMV heeft een toelichting gegeven ten opzichte van het rijden, bezoeken en verblijven in het mooie maar compacte heuvelland. Immers, problemen oplossen doe je door in gesprek te gaan met elkaar en perspectief te bieden. Hierbij is onder meer aandacht besteed aan de Te Luid is Uit-campagne en de video over stiltegebieden waar de KNMV aan heeft meegewerkt.

Politiecontroles

Tijdens de avond werd ook een presentatie gegeven door de politie over de ervaringen en resultaten van verschillende verkeerscontroles in het afgelopen jaar. Wat hierbij opvallend is dat de gemoederen snel hoog oplopen als het met name om geluid gaat. De indruk bestaat dat bewoners zich zelfs al storen aan voorbijrijdende motorfietsen die geheel voldoen aan de keuringseisen. De lokale politie geeft aan om vaker de nieuwe, mobiele geluidsmetingsapparatuur in te gaan zetten in combinatie met andere controles, maar dat de inzetmogelijkheden beperkt zijn vanwege capaciteitsproblemen. In het verlengde van deze handhaving is men voornemens om vaste meetapparatuur te gaan installeren op bepaalde punten. De politie onderstreept dat wegafsluitingen voor verplaatsingen van verkeersconcentraties zorgen. Mogelijk is dit een verwijzing naar de proefafsluitingen die de gemeente Vaals van 1 augustus tot 1 oktober heeft uitgevoerd.

Voortbestaan

Het is nog niet helemaal duidelijk of het bestaan van team Heuvelland voortgezet zal worden. In oktober van afgelopen jaar stapte de gemeente Vaals uit het gemeentelijke samenwerkingsverband. Dit gebeurde een maand nadat één van de verkeersproeven die de gemeente Vaals had ingesteld door een rechter werd afgeschoten. De proef, die een periodiek verbod voor motorfietsen besloeg, zou in buurgemeente Gulpen-Wittegem voor te veel verkeersdruk zorgen. De proef op de Epenerbaan, van Epen naar Vaals, mocht daarom niet doorgezet worden. Vergelijkbare proeven op andere, kleinere wegen mochten dat overigens wel.

De twee resterende gemeenten, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem, bespreken in de komende weken in hun eigen raadsvergaderingen of de voortzetting en de begroting goedgekeurd worden. De KNMV is ook hierbij uitgenodigd om aanwezig te zijn en eventuele toelichting te geven.