Geen DMX Zuid-competitie in 2023


Tom van Appeldoorn - 18 januari, 2023

In 2023 zal er geen DMX Zuid-competitie worden georganiseerd. De reden hiervoor is dat er helaas geen waardige wedstrijdkalender gepresenteerd kan worden.

In 2020 kon er geen competitie georganiseerd worden en bij het maken van de kalender in 2021 waren er nog veel onzekerheden. Om die reden is seizoen 2021 niet goed van de grond gekomen en was er minder animo onder rijders om de DMX Zuid-competitie te rijden. Deze neerwaartse spiraal zorgde voor een wisselwerking tussen kalender en deelname en heeft zich in 2022 verder doorgezet.

Ondanks pogingen het tij te keren is dat voor het bepalen van de 2023 kalender niet gelukt. De KNMV kiest ervoor om niet een geforceerde kalender te presenteren met het gevolg dat ook de laatste clubs hun enthousiasme verliezen voor deze competitie. Hoe het wel verder moet zal de komende periode over nagedacht gaan worden, doelstelling is om ervoor te zorgen dat er voor 2024 weer een goed concept staat voor een competitie waar rijders graag aan deel willen nemen.

Wat dit voor consequenties heeft voor de deelname aan de finalewedstrijd van 2023 voor de districten Midden en Noord zal later bekend worden gemaakt.