Motie voor proefafsluiting Lekdijk bij Wijk bij Duurstede ingetrokken


Tom van Appeldoorn - 02 februari, 2023

Een motie voor het instellen van een pilot in de gemeente Wijk bij Duurstede, waarin gekeken moet worden of een gedeeltelijke afsluiting van de Lekdijk voor motorfietsen zal leiden tot een vermindering van de overlast, is tijdens de raadsvergadering ingetrokken. Er was geen meerderheid te vinden binnen de raad.

De Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen is al lange tijd een punt van discussie. De smalle dijk is een populaire route voor toeristisch verkeer, zeker in de zomermaanden wanneer men vaker eropuit gaat. Met name aan de kant van Amerongen, in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, gaan er geluiden op om dit recreatieve verkeer in te perken. De pijlen zijn hierbij voornamelijk gericht op de groep motorrijders die geluidsoverlast zou veroorzaken. Het idee is daarom om een proefafsluiting in te stellen voor motorfietsen om te zien of dit de overlast zou verhelpen. Ook aan de andere kant van deze dijk, die de gemeente Wijk bij Duurstede en de gemeente Utrechtse Heuvelrug, met elkaar verbindt, gaan er geluiden op over (medewerking aan) een proefafsluiting.

In de raadsvergadering die deze week in Wijk bij Duurstede plaatsvond, werd een motie behandeld waarin steun werd gezocht om in gesprek te gaan met de naastliggende gemeente om nog vóór de zomer van 2023 een proef te doen met een tijdelijke afsluiting voor motorfietsen. De uitkomsten van deze proef zouden gebruikt kunnen worden in een nog te vormen integraal plan ‘verkeersveiligheid buitengebied’ voor de gemeente Wijk bij Duurstede.

Niet voldoende steun, motie ingetrokken

Verschillende partijen zetten vraagtekens bij de haalbaarheid én effectiviteit van het voorgestelde plan. Hoewel in de motie duidelijk aangegeven staat dat het niet de bedoeling zou zijn om de gehele groep motorrijders te stigmatiseren, maakte onder meer de lokale SP-fractie het argument dat de overlast niet alleen van motorrijders zou komen. Daarbij is het de vraag hoe groot de overlast daadwerkelijk is, en of we in een steeds voller en onverdraagzamer Nederland niet een keer genoegen moeten nemen met meer verkeer en meer recreatie.

De motie werd uiteindelijk ingetrokken. Overigens wil dat niet zeggen dat het college van Burgemeester en Wethouders niet alsnog kan beslissen om een dergelijke proef op poten te zetten. Daar is immers niet de steun van de gehele gemeenteraad voor nodig. Voor een daadwerkelijke verkeersmaatregel waarbij motorrijders (al dan niet periodiek) geweerd worden van de Lekdijk is die steun van de gehele raad wél nodig.

Bewustwording

Vorig jaar was er ook al even sprake van dat deze pilot gelanceerd zou worden. Echter, het kwam toen niet tot een samenwerking tussen de twee gemeenten. De KNMV maakte zich daarvoor al sterk voor motorrijders die gebruik willen maken van de Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen. Tijdens een bewustwordingsactie gingen we samen met politie en burgermeesters in gesprek met motorrijders om hen op de hoogte te brengen van de lokale problematiek. Tijdens metingen van de politie die op die dag gedaan werden, bleek slechts 1 van de 150 motoren de normen te overschrijden. Meer over die actie lees je hier.

We blijven dit dossier volgen en zullen voor de belangen van motorrijders opkomen, mocht het toch tot een (tijdelijke) afsluiting komen. We staan hiervoor in contact met de belanghebbende gemeentes en staan zeker open om mee te denken over hoe we dit probleem kunnen oplossen. Mensen die overlast ervaren, worden door ons zeker serieus genomen. Het kan immers niet zo zijn dat onze hobby de oorzaak is van overlast. Echter, deze klachten moeten wel gegrond zijn en op basis van argumenten en feiten aantoonbaar zijn.