Gesprek met gemeente over voorgestelde proefafsluiting Amerongen

Arjan Everink (KNMV)

Tom van Appeldoorn - 13 februari, 2023 FOTO - Arjan Everink (KNMV) bij gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Vorige week kwam de geplande proef met een afsluiting van de dorpskern van Amerongen voor motorrijders in het nieuws. In deze proef zou de Lekdijk geopend blijven, maar motorrijders geen toegang verleend worden tot de dorpskern. MAG en KNMV gingen in gesprek met de gemeente Utrechtse Heuvelrug om op zoek te gaan naar alternatieve mogelijkheden.

Op maandag 13 februari gingen belangenbehartigers MAG en KNMV aan tafel met de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Aanwezig namens de gemeente waren wethouder Haaxma en adviseur verkeer Van der Vegt.

Arjan Everink, hoofd afdeling Verkeer en Opleidingen bij de KNMV kijkt terug op een positief gesprek. Everink: “We hebben samen gesproken over de grote hoeveelheid motorrijders die vanaf de Lekdijk door het centrum van Amerongen rijdt.” Het grootste probleem hierbij is vooral het absolute aantal en de geluidsoverlast die hiermee gepaard zou gaan. Everink: “Amerongen is een historisch dorp met hele smalle wegen. Hierdoor wordt er inbreuk op de leefbaarheid in het dorp ervaren.”

Kern vermijden

De proefafsluiting voor motorrijders is met name bedoeld om de stroom toeristisch verkeer dat Amerongen doorkruist om de Lekdijk te bereiken/verlaten te weren. Everink: “Momenteel is er al sprake van een bepaalde sturing van het verkeer via een verkeersplan. Hierin zijn een aantal eenrichtingswegen opgenomen. Uiteraard hebben we erover gesproken dat het voor ons onacceptabel is dat met betrekking tot de overlast de focus alleen ligt op de motorrijder. Vanuit deze visie hebben we gesproken over een aantal mogelijke oplossingen, zoals het opnieuw onder de loep nemen van het eenrichtingsverkeer en het verduidelijken van de route. Daarnaast hebben we het gehad over het opnieuw openstellen van alternatieve routes voor motorrijders die nu afgesloten zijn. Deze routes zouden de kern omzeilen en verkeer gestroomlijnder van en naar de N-weg brengen. Verder hebben we er ook over gesproken om het gehele dorp luw te maken voor alle gemotoriseerd verkeer, een faire oplossing.”

Samen zijn er een aantal alternatieven bedacht die mogelijk een oplossing bieden voor de leefbaarheid van de bewoners in Amerongen, én waardoor de Lekdijk toegankelijk blijft voor motorrijders. De gemeente, MAG en KNMV hebben afgesproken elkaar op de hoogte te houden van de komende ontwikkelingen. We houden je op de hoogte!