Provinciale subsidie op voortgezette rijopleiding: zo zit het


Tom van Appeldoorn - 01 augustus, 2023 FOTO - Mark Meisner

De afgelopen dagen kregen we veel vragen van motorrijders over de subsidie die door een aantal provincies gegeven wordt op het volgen van voortgezette rijopleidingen van de KNMV. “Waarom is dat er niet in mijn provincie?”

Al een aantal jaar werken wij samen met provincies om de veiligheid van motorrijders in Nederland te vergroten. Dat doen we onder meer met onze VRO’s (voortgezette rijopleidingen). Die zijn gericht zijn op het vergroten van bewustheid bij motorrijders en op het aanscherpen van hun rijvaardigheid. Een aantal provincies hecht erg veel waarde op het vergroten van die kwaliteiten bij motorrijders die woonachtig zijn in deze provincies, vandaar dat het volgen van deze trainingen gestimuleerd wordt met subsidie.

Iedere provincie krijgt vanuit Den Haag een potje met geld dat uitgegeven mag worden aan thema’s binnen de verkeersveiligheid. Dit kan op allerlei manieren worden ingezet, maar natuurlijk zit hier wel een beleid achter dat veelal is gebaseerd op het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Dit is een gezamenlijke visie op de aanpak verkeersveiligheidsbeleid. Echter komen motorrijders hierin veelal niet voor, waardoor we dus niet op de kaart staan. Een aantal provincies herkent dit probleem en heeft er daarom voor gekozen om in te zetten op educatie van motorrijders middels de KNMV-trainingen  Risico Herkennen en Beter door de Bocht. Momenteel zijn dit Drenthe, Friesland en Noord-Brabant, maar eerder hadden we ook al samenwerkingsprojecten met provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht.

Vaak is de subsidie voor iedere motorrijder die woonachtig is in de provincie. Maar soms beslist een provincie dat het budget beter gericht ingezet kan worden door bepaalde leeftijdsgroepen of inwoners van bepaalde regio’s voorrang te geven. Dit heeft vaak te maken met de ongevallencijfers of risicoperceptie. 

Hoewel het goed is dat provincies aandacht aan motorrijders besteden op deze manier, zouden we natuurlijk het liefste zien dat motorrijders ook door het Rijk vaker ‘gezien’ zouden worden. Door onze voortdurende lobby in Den Haag proberen we uiteraard voor elkaar te krijgen dat iedere Nederlandse motorrijder deze training met subsidie kan volgen, maar dat is een traject waarvoor een lange adem nodig is. Wil je investeren in je eigen rijvaardigheid en je bewust zijn van risico’s in het verkeer, dan staat het je natuurlijk vrij om in jezelf te investeren door direct een training bij ons te volgen. Ben je lid van de KNMV? Dan krijg je sowieso korting op al onze trainingen. Alles over onze trainingen vind je hier.

Subsidie in jouw provincie

Natuurlijk kun je ook helpen om jouw provincie te overtuigen van het belang van deze trainingen. Zo kun je een brief of e-mail insturen bij je provincie met de vraag wat er momenteel gedaan wordt aan het vergroten van de verkeersveiligheid van motorrijders. Eventueel kun je verwijzen naar de andere provincies die het voortouw nemen of dat in het verleden hebben gedaan. Zo zorgen we er samen voor dat motorrijders in het hele land in beeld komen bij beleidsmakers. Samen staan we immers sterk.