Stijging in totaal aantal verkeersdoden 2022, daling onder motorrijders


Tom van Appeldoorn - 18 april, 2023 FOTO - Mark Meisner

Het is half april en dus presenteert het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) haar rapport over het aantal verkeersdoden dat in het afgelopen jaren te betreuren viel. Zorgwekkende cijfers dit jaar, omdat er een stuk meer verkeersdoden zijn gevallen. Wat betreft motorrijders zien we een lichte daling.

Het aantal verkeersdoden dat jaarlijks onder motorrijders te betreuren valt, is al enige jaren stabiel: zo rond de vijftig personen. In 2021 kwamen 52 motorrijders bij een verkeersongeval om het leven, in 2022 waren dit er minder: 46. Hoewel deze daling goed is, zijn wij als belangenbehartiger van motorrijders niet bepaald blij. Iedere verkeersdode is er immers één te veel. Als KNMV willen we daarom ons medeleven betuigen naar familie en vrienden van de slachtoffers.

Als we kijken naar de stijging van het totaal aantal verkeersdoden, zitten we met 737 verkeersdoden – na een jarenlange daling – weer op het niveau van 2008 en 2009. In die jaren vielen er respectievelijk 750 en 720 verkeersdoden. In vergelijking met 2021 zijn dit in totaal 147 meer verkeersdoden. In nagenoeg alle voertuigcategorieën die het CBS hanteert zien we een toename. Een verklaring hiervoor? Misschien zijn het meerdere factoren die samenkomen. De explosie van het aantal elektrische fietsen zorgt ervoor dat de snelheid op de fietspaden omhoog gaat, iets wat zijn effect heeft op een toch al erg kwetsbare groep: de fietsers. De sterkste toename zit dan ook bij deze groep, met name onder de groep van 75 jaar of ouder. Daarbij wordt het drukker op de weg, met name op momenten dat we met zijn allen willen recreëren. Wel is er één trend die in het gehele verkeer is terug te zien: een verandering van mentaliteit.

“Een maatschappij die verhardt”

Arjan Everink, hoofd Verkeer en Opleidingen, maakt zich daarover zorgen: “Wat we zien is een maatschappij die verhardt. We worden egoïstischer en er is meer polarisatie, en dat zie je uiteindelijk terug in het verkeer. Een toename van agressie en een afname van vergevingsgezindheid – waarmee ik doel op het opvangen en oplossen van andermans fouten – zijn twee dingen die me opvallen. Ik zou ervoor willen pleiten dat we weer wat meer rekening houden met – en begrip hebben voor – elkaar. Ik streef ernaar om de oude slogan ‘wees een heer in het verkeer’ weer meer onder de aandacht te brengen.’ Minder haast, meer begrip. Daarmee worden we als samenleving beter van, denk ik.”

Bron cijfers: Centraal Bureau voor de Statistiek