Minister Harbers: motorrijders verdienen volwaardige plek in het verkeersveiligheidsbeleid


KNMV - 15 september, 2022 FOTO - Hugo Pinksterboer

Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers (VVD), benadrukt in gesprek met KNMV en MAG dat motorrijders een volwaardige plek in het verkeersveiligheidsbeleid verdienen. De verkeersminister belooft zich de komende jaren hard te maken voor het belang van motorrijders als kwetsbare verkeersdeelnemers. Tijdens een kennismakingsgesprek met de minister kwamen actuele mobiliteitsvraagstukken aan bod, waaronder geluidsoverlast, verkeersveiligheid en het stimuleren van motorgebruik.

Minister prijst ‘Te Luid Geluid is Uit’ convenant

Motorrijdend Nederland, waaronder KNMV en MAG, heeft in reactie op geluidsoverlast door motorrijders het ‘Te Luid Geluid is Uit’ convenant gepresenteerd met als doel om bewustwording en gedragsaanpassing te realiseren bij de kleine groep motorrijders die overlast veroorzaken. Minister Harbers prijst het initiatief en stelt dat het besef onder motorrijders groeit dat hun geluid een serieuze bron van hinder en gevaarzetting kan zijn.

De minister wil net zoals KNMV en MAG dat motorrijders bewust zijn van het geluid dat zij produceren, waardoor discussies over het afsluiten van wegen worden voorkomen. Volgens Harbers rust de verantwoordelijkheid op de motorrijder zelf en ligt de sleutel voor het tegengaan van geluidsoverlast bij het eigen verkeersgedrag.

Ook ziet hij nadelen bij een eventuele APK-plicht voor motoren en zegt toe zijn best te gaan doen in Brussel voor het behoud van de vrijstelling voor Nederland. Harbers geeft daarbij wel aan dat hiervoor genoeg medestanders moeten worden gevonden onder andere EU-lidstaten.

SWOV diepteonderzoek naar verkeersongevallen als basis voor toekomstig beleid

Ondanks een gestaag dalend aantal motordoden blijft de verkeersveiligheid van motorrijders een aandachtspunt. KNMV en MAG vinden dat motorrijders door wegbeheerders en in discussies over verkeersveiligheid te vaak over het hoofd worden gezien. In reactie benadrukt de minister de noodzaak van het diepteonderzoek naar de kenmerken van verkeersongevallen onder motorrijders dat momenteel wordt uitgevoerd door het SWOV. Volgens Harbers moet het onderzoek concrete handvatten opleveren voor provincies en gemeenten om vervolgens effectieve beleidsmaatregelen mee op te stellen, gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid voor motorrijders. Daarnaast stelt Harbers dat de overheid momenteel veel geld uittrekt voor het verbeteren van weginfrastructuur op N-wegen.

De KNMV heeft ook toelichting aan de minister gegeven over de voorgestelde vereenvoudiging van de huidige rijbewijsstructuur. Onze positie lees je hier.

Overheid onderzoekt stimuleringsmogelijkheden voor de verduurzaming van mobiliteit

De motorfiets kan volgens KNMV en MAG een oplossing bieden voor de toenemende verkeersdruk in steden, zeker wanneer het gaat over lange afstanden. Zodoende pleiten KNMV en MAG voor subsidies voor de aanschaf van elektrische motoren en voor fiscale voordelen voor zakelijk motorgebruik. De minister stelt dat de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen (CDA), momenteel onderzoek uitvoert naar stimuleringsmogelijkheden voor de verduurzaming van mobiliteit. Harbers benadrukt dat er goed moet worden gekeken naar de impact van een dergelijke maatregel om de consument op het juiste moment te helpen. Ondernemers komen al in aanmerking voor fiscale voordelen, als zij een elektrische motorfiets aanschaffen.