Gemeenten roepen op tot ‘geluidsemissiezones’ als oplossing voor geluidsdiscussie


Tom van Appeldoorn - 07 september, 2022 FOTO - Target Press

Deze week werd er een petitie aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondertekend door zeventig gemeenten. Het doel van de petitie? Aandacht vragen voor het geluidsprobleem waarvoor deze gemeenten moeite hebben om een passende oplossing te vinden. De gemeenten vragen met de petitie om meer handvaten en mogelijkheden om eindelijk af te rekenen met het probleem van ‘lawaai’. Een van de voorstellen in deze petitie: geluidsemissiezones.

Zo vragen de gemeenten (en bewonersgroepen in een aparte petitie) onder meer om een nieuwe milieuzonering – gericht op geluid – op te nemen in de nieuwe Omgevingswet. Met geluidsemissiezones zouden voertuigen middels camera’s geregistreerd kunnen worden. In een artikel in De Telegraaf wordt dit door wethouder Erik Bekker van de gemeente Bergen als een oplossing genoemd die: “eenvoudig handhaafbaar is”.

Daarnaast wordt er in het artikel in De Telegraaf geschreven dat: “Het enige middel dat gemeenten momenteel hebben om herriemakende motorfietsen te weren, is het afsluiten van wegen.” Dit is echter niet correct. Met het afsluiten van wegen weer je namelijk niet alleen zogenaamd ‘herriemakende motorfietsen’, maar álle motorfietsen. Dus ook de motorfietsen die technisch alles in orde hebben en motorrijders die hun rechterhand wel in het gareel kunnen houden. Daarbij is het nog steeds niet duidelijk wat dan precies ‘herriemakend’ is. Nagenoeg iedere motorfiets mag een ander geluidsniveau produceren. Iets wat we als Europese Unie voor deze motoren hebben bestempeld als toelaatbare norm om op de openbare weg te mogen rijden.

Wanneer is geluid herrie?

Arjan Everink, hoofd Verkeer en Opleidingen bij de KNMV: “Wat wij als KNMV vaak zien is dat motoren die netjes aan deze norm voldoen alsnog als herriemaker worden aangemerkt door omwonenden of andere weggebruikers. Welke norm moet er dan aangehouden worden in deze emissiezones? Of mogen zelfs gloednieuwe motoren met de nieuwste geluidsdempende maatregelen dan ineens niet in bepaalde zones komen? Een boel vragen die wij nu al hebben bij deze voorgestelde geluidsemissiezones.”

Is er dan helemaal geen middel dat gemeenten kunnen inzetten tegen ‘herriemakende motorfietsen’? Zeker wel! Handhaving. De burgermeester van een gemeente heeft altijd de mogelijkheid om de lokale politie te vragen scherper te handhaven op wat dan ook. Zij het samenscholing van hangjeugd, snelheid of dus geluid. De Nederlandse politie heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in nieuw materiaal om eenvoudiger en sneller te kunnen controleren op geluid. De politie zal, als de burgermeester dit vraagt of als zij zelf merkt dat dit van maatschappelijk belang is, met extra focus handhaven op dit soort thema’s.

Aan tafel met de minister

De afgelopen jaren zijn we op tientallen locaties geweest om in gesprek te gaan met hoogwaardigheidsbekleders, lokale partijen, omwonenden en motorrijders om het probleem rondom geluid op een eerlijke en juiste manier af te handelen. Maar de gesprekken verharden, evenals de welwillendheid van verschillende partijen om samen te werken aan een oplossing die voor iedereen werkt. Wanneer een petitie wordt ingediend waarin gevraagd wordt om verregaande maatregelen die alle motorrijders benadelen (en dus niet de kleine minderheid die daadwerkelijk over de schreef gaat), zal de KNMV opkomen voor de belangen van motorrijders. In het licht van deze aanhoudende discussie zitten wij daarom deze week ook zelf bij de minister aan tafel om te praten over oplossingen. Oplossingen waardoor motorrijders niet verder in het verdomhoekje geduwd worden.

Natuurlijk is naast handhaving ook bewustwording en educatie een belangrijke pijler in dit verhaal. Want wie niet weet wat er speelt, zal zich daarop ook niet aanpassen. Vanuit de motorwereld is hier het initiatief ‘Te Luid Geluid is Uit’ op poten gezet. Met deze campagne hopen belangenbehartigers, motorclubs, motormedia en andere partijen motorrijders bewust te maken van de problemen rondom geluid. Een versnelling opschakelen, minder enthousiast optrekken en niet aan je uitlaatsysteem zitten sleutelen zijn goede manieren om geluidsoverlast tegen te gaan en te voorkomen dat we binnenkort onze routes moeten checken op geluidsemissiezones. Meer informatie lees je op www.teluidisuit.nl.