Motorrijden nóg leuker maken? Stel je kandidaat voor onze Ledenraad!


Tom van Appeldoorn - 02 oktober, 2023 FOTO - Mark Meisner

De KNMV zet zich continu in om het motorklimaat in Nederland te behouden of waar gewenst te verbeteren! Als bond die zich zowel op de sportieve als recreatieve kant van het motorrijden richt, zijn we ambitieus en zetten we hoog in als het gaat om de toekomst van motorrijden. Wil jij de koers van de KNMV helpen bepalen en zo meebouwen aan een veilig en plezierig klimaat voor de volgende generaties motorrijders? Stel je dan verkiesbaar voor onze Ledenraad!

De Ledenraad bestaat uit een mix van toerrijders, topsporters, crossers,  etc. uit verschillende regio’s en van verschillende leeftijden. Door de brede samenstelling uit de verschillende aandachtsgebieden vangen de raadsleden signalen uit ‘het veld’ op. Daarmee voeden zij de Raad van Toezicht in de beleidsvorming, met gevraagd én ongevraagd advies.

We zijn in totaal op zoek naar zeven kandidaten. Je verkiesbaar stellen voor de Ledenraad kan tot 1 november via dit formulier. Kort daarna communiceren wij de kandidatenlijst en volgt er een online stemprocedure onder alle leden.

Over de KNMV Ledenraad

De ledenraad heeft invloed op alles wat er binnen motorrijden en motorsport speelt, via prioriteiten in de beleidsplannen en het toekennen van financiële middelen daarvoor. Tijdens de ledenraadsvergadering, die twee keer per jaar worden gehouden, legt de Raad van Toezicht verantwoording af en stemt de raad namens alle leden over de voorgenomen plannen. Daarnaast heeft de raad een controlerende taak richting de Raad van Toezicht.

Meer informatie over de KNMV Ledenraad vind je hier.

Mocht je aanvullende vragen over de stemprocedure voor de KNMV Ledenraad, of andere vragen hebben kun je altijd terecht bij Marc te Witt via m.tewitt@knmv.nl.