Uitnodiging en agenda open Ledenraadsvergadering, 10 december 2022


Bas Vis - 25 november, 2022 FOTO - Provincie Limburg

Zaterdagochtend 10 december is de laatste KNMV Ledenraadsvergadering van 2022. Deze is ook open voor KNMV-leden die niet in de Ledenraad zitten. Wil je erbij zijn? Meld je dan wél eerst even aan!

Aanmelden kan tot uiterlijk 7 december door een mailtje te sturen aan Sandra Wijkamp: s.wijkamp@knmv.nl.

Tijd en locatie

Zaterdag 10 december 2022 van 10.00-12.00 uur. Aansluitend is er lunch van 12.00-13.00 uur.

KNMV
Papendallaan 51
6816VD Arnhem

Agenda vergadering, 10 december 2022

10.00 – 12.00 uur

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling aanwezige leden van de Ledenraad
 3. Terugkoppeling verkiezingen LR en voorstellen gekozen kandidaten
 4. Vaststelling verslag ledenraadsvergadering 21 mei 2022
 5. Vaststelling Jaarplan 2023
 6. Vaststelling begroting 2023
 7. Wijzigingen in Raad van Toezicht
 • Bekrachtiging benoeming nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Aftreden Wim Mulder en Diederick van Haselen
 1. Vaststellen ledenraadsvergaderingen 2023
 • 30 mei 19.30 – 21.30 uur en 9 december 10.00 – 12.00 uur.
 1. Goedkeuring propositie Motorrijders.nl n.a.v. strategische sessies
 2. Update MX-masterplan
 3. Rondvraag en Sluiting

12.00 – 13.00 uur

Lunch