Kandidaten Ledenraad: breng jouw stem uit!


Tom van Appeldoorn - 16 november, 2022 FOTO - Shot Up Productions

Leden van de Ledenraad fungeren als jouw stem binnen de KNMV. Daarom is het belangrijk dat jij je daadwerkelijk vertegenwoordigd voelt door de juiste mensen. Om die reden kunnen alle KNMV-leden stemmen op de kandidaten die zij graag in de Ledenraad willen zien. Dit najaar hebben we plek voor zeven nieuwe Ledenraadsleden. 11 KNMV-leden hebben zich gemeld voor de ledenraad. Huidig Ledenraadslid Peter Boer stelt zich opnieuw beschikbaar.

Hieronder lees je wie de kandidaten zijn en wat hun motivatie is om zich verkiesbaar te stellen voor de Ledenraad. Helemaal onderaan dit artikel kun je via het formulier je stem uitbrengen. Stemmen kon tot en met 5 december 2022 en is dus niet meer mogelijk.

Peter Boer (herkiesbaar) Omdat het leven leuker is op twee wielen wil ik me graag weer verkiesbaar stellen voor de Ledenraad. Ook bij een bijna 120 jarige vereniging zijn er nog steeds voldoende mogelijkheden  om onze vereniging verder te ontwikkelen/ verbeteren. Als enthousiast toerrijder en voormalige betrokkenheid bij de wegrace wil ik de stem van de leden de komende jaren weer graag vertegenwoordigen
Siyu Yan Lijkt me leuk om meer te ontdekken
Jan Olthof Enduro toekomst
Maurice Krijger Na 32 jaar motor rijden en +/- 300.000 kilometer totaal op verschillende tellers te hebben gezet is het misschien wel tijd om me in te zetten voor de nieuwe generatie motorrijders.
Henk Bos Ik ben al meer dan 40 jaar motorrijder in hart en nieren, niet in de zin van lange toerritten maken, maar heb enorm veel plezier in het rijden en onderhouden van mijn motoren. Een groot deel van mijn loopbaan heb ik gewerkt bij (branche) verenigingen, en om die reden ben ik niet heel actief op zoek gegaan naar een rol bij andere verenigingen in mijn vrije tijd. ik vond dat niet passen. Ik durf te stellen dat ik een verenigingsdier ben en nu ik niet meer bij een vereniging werk voel ik mij vrij mij in te zetten voor bijvoorbeeld de KNMV, ik denk dat mijn ervaring daar ook in de toezichthoudende rol van de ledenraad best van pas kan komen. ik hoop daar mijn bijdrage te kunnen leveren
Hans Lesterhuis De bijdrage die ik kan leveren als verwoed toerrijder  (sinds 2000) en als kennisdrager van opleidingen en onderwijs liggen vooral op het gebied van veiligheid gecombineerd met het structureel (duurzaam) bijscholen van motorrijders. In een continue veranderende verkeerswereld wil ik bijdragen door vanuit didactische principes de KNMV-motorrijders in Nederland tezamen met de RVT toezien op een effectieve en duurzame opleidingen. Daarnaast wil ik graag de RvT ten dienste zijn in het ondersteunen van het financieel beleid, de beleidsrijke begrotingen en desgewenst de RVT controleren op de behaalde doelen danwel de RvT van advies te voorzien. Het gaat mij ook vooral om een constructieve samenwerking met de RvT ten aanzien van de ledenbehartiging waarbij de belangen van de motorrijders (in het algemeen) voorop staat.
John van Leijenhorst Veiligheid Motorrijders (Zelf politie agenten, mijn adviezen waarderen!)  Ze moeten ook wel op basis mijn inzichten en ervaring! En dat is absoluut  niet arrogant bedoelt, wel levensreddend, hun en collega’s, burgers! + mijn motor (achterstallig onderhouden) 169375,9 km!
Arno Willighagen Het lijkt mij leuk om mijn en de hobby en die van vele te kunnen versterken door niet alleen passief te kijken wat er in het speelveld gebeurd maar daarin een meer actieve rol te pakken. Persoonlijk denk ik dat ik best wel het een en ander aan waarde kan toevoegen in de discussies en als ik zo mijn steentje zou kunnen bijdragen, bijdragen aan een duurzame doorontwikkeling van de sport, de hobbist en het geheel van motorrijdend Nederland, dan denk ik dat dit mooie investering van mijn tijd en ernergie zou kunnen zijn.
Bas de Haan Mijn steentje bij kunnen dragen aan het voortbestaan van het motorrijden in Nederland. Motorrijden is immers het mooiste wat er is.
René van Duijn Mijn naam is René van Duijn, 55 jarige ondernemer die nog steeds dagelijks op de weg zit met de auto, bestelauto en motor. Motorrijder als sinds 1991 en dagelijks nog veel punten op de weg mee maak, waarvan er veel verbeterpunten zijn. Via KNMV is er een weg voor de motorrijder m.n. op kwaliteit, verantwoordelijkheid en veiligheid te verbeteren. Met mijn motivatie hoop ik iets bij te kunnen dragen en mij verkiesbaar te stellen.
Olivier van der Wilk Mij graag wil inzetten voor de vele belangen van motorrijdend Nederland. Ik ben dan ook benieuwd op welke wijze ik hier een positieve bijdrage aan kan leveren zodat iedereen kan blijven genieten van deze leuke hobby, werk of sport.