Alex Peters benoemd tot lid van Verdienste op algemene ledenvergadering


Tom van Appeldoorn - 23 mei, 2022

Op zaterdag 21 mei vond de algemene ledenvergadering van de KNMV plaats, waarbij Alex Peters benoemd is tot lid van Verdienste.

Het was een constructieve vergadering die dit weekend tijdens de algemene ledenvergadering werd gevoerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn onder meer het jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld.

Bij zijn afscheid van de ledenraad werd Alex Peters benoemd tot lid van de verdienste. Peters heeft zich ruim negen jaar lang ingezet voor de ledenraad en de endurosport. De KNMV bedankt Peters voor zijn enorme bijdrage door hem tijdens de algemene ledenvergadering een insigne op te spelden en te benoemen tot lid van verdienste.

Verder waren er verkiezingen voor zowel de raad van toezicht als de ledenraad. In de raad van toezicht is Maxime Verhagen herkozen voor een periode van drie jaar. In de ledenraad zijn Ron Meinema, Karin Postema, Wim van de Meer en Rinze Kats herkozen voor een nieuwe termijn.