Wegafsluiting Epenerbaan Vaals vooralsnog van de baan


Tom van Appeldoorn - 22 maart, 2022 FOTO - Eric Brinkhorst

Zuid-Limburg wordt weer een stukje gastvrijer voor motorrijdend Nederland. De uitkomst van een pilot, waarbij de Epenerbaan bij Vaals in de weekenden verboden gebied was voor motorrijders, lijkt vooralsnog geen vervolg te krijgen met een vaste verkeersmaatregel.

Het was even puzzelen voor wie tussen 1 augustus en 1 november van 2021 een motorroute over de Epenerbaan bij Vaals had uitgezet. Op zaterdag en zondag was deze weg namelijk tussen 09.00 en 21.00 uur afgesloten voor motorrijders. Het ging hierbij om een pilot van de werkgroep ‘Verantwoord op Weg’ (inmiddels omgedoopt tot ‘Team Heuvelland’) ter verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het Zuid-Limburgse heuvelland, een initiatief van de verschillende gemeenten in de regio.

Hoewel er tijdens de pilot geconstateerd werd dat de wegafsluiting eenvoudig te handhaven is (wie het verbodsbord toch voorbijrijdt is strafbaar), moet ook geconcludeerd worden dat handhaving slechts goed mogelijk was dankzij extra ingehuurde BOA’s en georganiseerde politieacties. De normale capaciteit vanuit de politie is niet toereikend. Daarnaast vindt er een verplaatsing van motorverkeer plaats naar de kernen van onder andere Vijlen en Epen. Door enkel de Epenerbaan op deze tijden af te sluiten, zou het gewenste effect – het terugdringen van overlast met betrekking tot motorfietsen – niet behaald kunnen worden.

Weinig draagvlak

Naast dat de maatregel moeilijk te handhaven lijkt bij een vaste maatregel, is er weinig maatschappelijk draagvlak. Want hoewel de afsluiting ook bedoeld is om motorrijders die zich niet aan de snelheids- en/of geluidsnormen houden bewust te maken van hun gedrag, blijkt dit effect niet gemeten te worden. De KNMV vraagt zich af of dit effect überhaupt bereikt kan worden met een dergelijke maatregel. In gesprek gaan met mensen werkt daar in onze ervaring beter voor, iets wat we bijvoorbeeld zagen tijdens een bewustwordingsactie op de Lekdijk bij Amerongen.

Arjan Everink, hoofd verkeer en opleidingen bij de KNMV: “het is goed nieuws dat er in dit dossier gekozen wordt om de wegafsluiting niet verder door te zetten. Het uitsluiten van motorrijders als groep van een wegvak is nooit te verantwoorden in de strijd tegen ‘overlast’. Wij pleiten er daarom voor om te handhaven op de wetgeving om op die manier welwillende motorrijders die zich netjes aan de regels houden zo min mogelijk te beletten tijdens hun rit. Daarnaast is het vooral goed om het gesprek aan te gaan. Immers: waar niet gepraat wordt, wordt niet begrepen.”

De KNMV roept motorrijders in het hele land op om zich ook daadwerkelijk als verantwoordelijke motorrijders te gedragen, dus ook als je nu (weer) van de Epenerbaan gebruik gaat maken. Everink: “We moeten ons ervan bewust zijn dat de hobby die wij met veel passie beoefenen, misschien niet de hobby van een ander is. Heb plezier en geniet, maar houd rekening met anderen.” Een mooi voorbeeld hiervan is het initiatief vanuit de motorwereld genaamd Te Luid Geluid is Uit. Dit convenant (ondertekend door motorclubs, belangenverenigingen, motormedia en andere partijen uit de motorwereld) moedigt motorrijders aan om hun verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van geluid.”