Subsidieplaatsen Noord-Brabant vergeven


KNMV - 01 maart, 2022

Dat het soms erg hard kan gaan met goede ideeën blijkt maar weer eens: De cursusplekken die de provincie Noord-Brabant beschikbaar heeft gesteld voor haar inwoners zijn in korte tijd allemaal vergeven.

De KNMV werkt er met volle overtuiging aan om motorrijders in staat te stellen veiliger om te gaan met risicosituaties in het verkeer. Daarvoor hebben wij onze cursus Risico Herkennen ontwikkeld. Een aantal provincies is inmiddels op zo’n manier overtuigd van het werkzame effect van deze cursus, dat zij subsidie vrijmaken om hun motorrijdende inwoners aan te moedigen ook de cursus Risico Herkennen te doorlopen.

Onlangs berichten we dat dit jaar ook de provincie Noord-Brabant ‘aan boord’ is. Helaas is de hoeveelheid enthousiaste motorrijders die deze cursus willen volgen enigszins onderschat: alle beschikbare plaatsen met subsidie voor inwoners van Noord-Brabant zijn inmiddels vergeven.

Dat wil overigens natuurlijk niet zeggen dat je als Brabander deze cursus helemaal niet kunt volgen dit jaar. Er zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar op één van onze cursusdagen verspreid door het land. Echter kun je hierbij dan geen gebruik maken van de subsidieregeling vanuit de provincie. We zijn momenteel nog meer data en locaties aan het inplannen, maar mocht je dit jaar deel willen nemen kun je alvast hier een kijkje nemen naar de mogelijkheden. De komende weken komen hier nog meer data en locaties bij.