Brussel start proef met geluidsopnameapparatuur langs wegen


KNMV - 24 maart, 2022 FOTO - KNMV

Binnen de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest start binnenkort een proef met drie verschillende prototypes van ‘geluidsradar’ in een zoektocht naar een oplossing voor toenemende geluidshinder.

In deze proef wordt getracht beter zicht te krijgen op de huidige situatie in de stad. In 2020 werd er al een grootschalig onderzoek gedaan naar voorbijrijdend verkeer in de stad. Uit dat onderzoek bleek onder meer dat snelheid de grootste invloed heeft op de geluidsproductie. Boven de vijftig is dat voornamelijk door de rolweerstand van de banden, rond de dertig is het met name het motorgeluid.

Brussel start nu met nagenoeg dezelfde proef die momenteel in Frankrijk draait, iets waar we eerder dit jaar al over schreven. Er wordt niet alleen van dezelfde apparatuur gebruikgemaakt maar het wordt ook vanuit hetzelfde standpunt gedaan: om grip op de situatie te krijgen en uiteindelijk verkeersboetes mee te kunnen uitdelen. De proef zal slecht een maand draaien om vast te stellen welke plaatsen in de stad en welke voertuigen de meeste dreiging geven wat betreft de geluidshinder.