Reactie minister Harbers op convenant ‘Te luid geluid is uit’


Tom van Appeldoorn - 07 juni, 2022

Begin april werd het convenant ‘Te luid geluid is uit’ aangeboden aan de commissie van het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat. Vorige week liet minister Harbers in een reactie weten dat hij dit als “een stevige oproep, vanuit motorrijders zelf” opvat.

Te luid geluid is uit is een initiatief van meerdere partijen uit de motorwereld en beslaat onder meer belangenbehartigers, motorclubs, motormedia, reisorganisaties en vele andere partijen. De strekking hiervan is dat wij als motorrijders oog hebben voor en rekening houden met onze omgeving, maar tegelijkertijd niet als gehele groep de dupe mogen worden van het gedrag van een kleine groep overlastgevers.

Het ministerie beschouwt het convenant als een positieve ontwikkeling: “het besef onder motorrijders groeit dat hun geluid een serieuze bron van hinder en gevaarzetting kan zijn. Die hinder is met het juiste (gebruik van) materiaal en vooral ook vriendelijk verkeersgedrag goed te ondervangen.”

Illegale uitlaten en overlast

De minister geeft aan dat het ministerie van I &W, in het licht van het convenant, samen met de RDW werkt aan een voorstel om onjuist gebruik van uitlaten en illegale uitlaten beter, en eenvoudiger, handhaafbaar te maken. Dit is nu namelijk lastig voor politie. Bij een vermoeden dat er iets schort aan het uitlaatsysteem, kan de politie enkel een WOK-melding doen waarna de eigenaar van het voertuig zich moet melden bij de RDW voor een inspectie.

Daarnaast wordt er momenteel onderzoek gedaan naar beleidsopties voor verschillende geluidbronnen, waaronder een specifiek onderzoek naar de rol van gemotoriseerde tweewielers wat betreft overlast. Dit wordt gedaan omdat er door de WHO (World Health Organization) richtlijnen zijn uitgebracht met nieuwe inzichten in de gezondheidseffecten van geluid. Deze richtlijnen zijn door het RIVM naast het Nederlandse geluidsbeleid gelegd. Hierbij heeft het RIVM geconcludeerd dat het Nederlandse beleid tekortschiet. Daarom heeft het RIVM dan ook het advies gegeven om het beleid beter toe te spitsen op het verminderen van de negatieve gezondheidseffecten van geluid.

Elektrisch

Tenslotte ziet de minister mogelijkheden met betrekking tot de elektrificatie van de motormarkt. De verwachting is dat de geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door snor- en bromfietsen snel minder wordt. Dit komt mede doordat het gros van de nieuwe snor- en bromfietsen die verkocht worden volledig elektrisch aangedreven zijn. Bijna de helft van het totale aantal voertuigen in deze categorie is inmiddels al elektrisch. Hier worden de komende jaren verdere stappen gezet, waarvoor ook budget wordt vrijgemaakt. De minister geeft aan te willen kijken welke mogelijkheden er zijn om ook het aandeel elektrische motorfietsen op deze manier te vergoten. Dat is volgens het ministerie namelijk zowel beter voor het terugbrengen van de emissies als het terugdringen van de geluidsoverlast. Met name voor de lichtere categorie motorfietsen kan dit haalbaar zijn.

De volledige reactie lezen? Dat kan door hier te klikken.