Kennisavond ‘Duurzaam Veilig’ voor KNMV-verkeersofficials


Tom van Appeldoorn - 28 juni, 2022

Tijdens een kennisavond spijkerden we de KNMV-verkeersofficials bij over de filosofie ‘Duurzaam Veilig’. Met deze kennis op zak kunnen deze officials nog doortastender te werk gaan om actief op te komen voor de belangen van motorrijders.

Sinds een aantal maanden werkt de KNMV met een landelijk verspreide groep verkeersofficials. Deze officials komen op een lokaal niveau in actie wat betreft de verkeersveiligheid en andere belangen van motorrijders. Om in die rol nog dieper in bepaalde zaken te kunnen duiken, organiseerde de KNMV een speciale kennisavond voor deze vrijwilligers. Het thema hierbij was ‘Duurzaam Veilig’, een initiatief van verschillende overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten.

De avond werd geleid door Gerard van Veluwen, die alles weet van ‘Duurzaam Veilig’. Zo leerden de officials waarom bepaalde oplossingen gekozen worden in de weginfrastructuur, wat de filosofie is achter het indelen van verkeersstromen en nog veel meer.