Proef met weekendafsluiting Lekdijk van Amerongen tot Wijk bij Duurstede voor motorrijders


Tom van Appeldoorn - 05 januari, 2022

Komende zomer zal de Lekdijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede in de weekenden op slot gaan voor motorrijders. Het gaat hierbij om een zogenaamde pilot gedurende de maanden juli, augustus en september van de twee gemeenten waar de dijk in ligt.

De pilot volgt na klachten van buurtbewoners over de geluidsoverlast die motorrijders zouden veroorzaken en betekent dat de dijkweg van juli tot en met september verboden terrein is voor motorrijders. De buurtbewoners – die zich hebben verenigd in de Werkgroep Motoroverlast Amerongen (WMA) – streven echter naar een permanente weekendafsluiting voor motorrijders. Die moet gaan gelden van maart tot november.

Overlast

De WMA geeft aan niet tegen motorrijders te zijn, maar wel tegen de overlast die motorrijders zouden veroorzaken. Dat de dijkafsluiting geen perfecte oplossing is geven de bewoners ook zelf toe. In een interview met De Gelderlander wordt ook al genoemd dat de snelheidslimiet op de N225 binnen de bebouwde kom ook naar 30 km/u zou moeten.

De zilveren omlijning van dit vervelende nieuws voor toer- en woon-werkrijders in de regio, is dat het voor nu om een proef gaat. Na september zal er met een klankbordgroep gekeken worden naar de resultaten van de proef. In deze groep zetelen verschillende vertegenwoordigers van belanghebbende partijen. Ook de KNMV is gevraagd om hierin plaats te nemen. Natuurlijk doen wij dit, om zo motorrijdend Nederland een stem te geven in de kwestie.

Arjan Everink, hoofd Verkeer en Opleidingen bij de KNMV: “Een van de leuke elementen van het motorrijden is dat je het samen met anderen kunt doen. En laat nu juist daarin het probleem schuilen op de Lekdijk. De grootte van de groepen motorrijders die voorbijkomen zorgt ervoor dat de beleving van het geluid anders wordt en als overlast wordt ervaren. En dat terwijl al die motoren los van elkaar vaak netjes aan de normen voldoen. Hier wringt het dus tussen wettelijk gestelde normen en de (emotionele) hinder die een aanwonende ervaart. Juridisch is het daardoor dus ook een erg ingewikkelde discussie.”

Te Luid Geluid is Uit

Afgelopen augustus organiseerde de KNMV in samenwerking met de politie een bewustwordingsactie op het betreffende dijkvak. De politie onderwierp een flink aantal motoren aan een indicatieve geluidsmeting. Hieruit bleek dat van de 150 motoren die tijdens deze middag langskwamen, slechts één motorfiets de normen overschreed.

Tijdens deze actie bleek ook dat de meeste rijders op de hoogte waren van de geluidsproblematiek bij de dijk bij Amerongen. Veel van hen zeiden bewust hun gedrag aan te passen naar de situatie door bijvoorbeeld een versnelling op te schakelen en zo het toerental omlaag te brengen waardoor het geluidsniveau al wordt beperkt. Een redelijk aantal van de rijders vertelde zelfs dat ze de geluidsdemper inmiddels terug in hun uitlaat geplaatst hebben om een steentje bij te dragen in het terugdringen van het probleem.

Bewoners(groepen) waren eveneens uitgenodigd om deze middag aanwezig te zijn. Zo boden wij hen de kans om in gesprek te gaan met motorrijders en hoopten we hen te kunnen laten zien – aan de hand van de geluidsmetingen – dat het probleem lang niet zo kolossaal is als soms wordt geschetst. Helaas werd op dit aanbod niet ingegaan.