Frankrijk start proef voor ontwikkeling ‘lawaaiflitspaal’


Tom van Appeldoorn - 07 januari, 2022

In een aantal gemeenten in Frankrijk wordt gestart met een proef voor de (verdere) ontwikkeling van zogenaamde ‘lawaaiflitspalen’. Dit wordt gedaan in de strijd tegen geluidsoverlast veroorzaakt door voertuigen. De proef duurt twee jaar.

Regelmatig lezen we in het nieuws dat partijen oproepen tot de plaatsing van lawaai- of geluidsflitspalen. Op 3 januari nog kopte De Telegraaf: “Fransen plaatsen eerste ‘lawaaiflitspaal’”. Uit navraag blijkt dat dit flinke stemmingmakerij is. Een dergelijk systeem is in de praktijk namelijk bij lange na niet operationeel. Daarbij ontbreekt wetgeving waaruit moet blijken wat dan precies een strafbaar geluidsniveau is om weggebruikers daadwerkelijk een boete te geven. De kop boven dat artikel had daarom moeten luiden zoals de kop boven het artikel dat je nu leest: Frankrijk start proef voor ontwikkeling ‘lawaaiflitspaal’.

Er wordt in Frankrijk namelijk wel gewerkt aan de ontwikkeling van een lawaaiflitspaal. Dat wordt gedaan met een tweejarige proef. Meer over die proef leerden wij van de Federatie van Europese Motorrijdersverenigingen (FEMA).

Geluid is lastig te meten

Het meten van geluid is in de basis niet zo moeilijk. Maar om het zo precies te doen dat je het bij voorbijrijdende voertuigen kunt vaststellen? Dat is alles behalve eenvoudig. Zeker op drukke wegen binnen de bebouwde kom zijn er heel veel factoren die het geluid kunnen vertekenen. Bij snelheid is het eenvoudiger, omdat een voertuig in zijn geheel een bepaalde snelheid heeft wanneer het een flitsinstallatie passeert. Dat valt dus in principe op ieder punt van het voertuig te meten. Bij geluid is dat anders. De uitlaat van voertuigen moet als bron worden gezien en die bron zit per voertuig op een andere plek. Bij auto’s zit daar ook nog eens carrosserie overheen die het geluid deels dempt. Het is om die reden dan ook dat geluidmetingen zeer precies komen met meethoeken en afstanden. Een geautomatiseerd systeem ontwikkelen dat met alleen al deze factoren rekening kan houden, is dan ook een flinke uitdaging.

Daarbij is het (in Frankrijk) ook nog eens zo dat je wettelijk gezien niet zomaar apparaten langs de openbare weg mag hangen die weggebruikers registreert. Om die reden heeft de Franse overheid een decreet toegevoegd aan de Code de la Route, een document dat wij in Nederland kennen als de Wegenverkeerswet. Het decreet beschrijft dat het voor de komende twee jaar mogelijk is om –bij vorm van proef – geluidsemissie van voorbijrijdende motorvoertuigen op te nemen door mobiele en vaste controlesystemen. Dit mag gedaan worden onder de voorwaarde dat de opnames gebruikt worden om een geautomatiseerd proces te ontwikkelen dat deze geluidsniveau kan identificeren.

Geen bekeuringen

Eigenlijk wordt met deze proef in grote lijnen een basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van een operationeel systeem. Het is dus ook niet zo dat er bekeuringen uitgeschreven gaan worden, ook niet naderhand als de proeftijd erop zit. Bekeuringen zijn sowieso lastig uit te schrijven omdat het nog steeds onduidelijk is wat dan precies een strafbaar geluidsniveau is. Zoals de FEMA het op haar site omschrijft: “Er moeten eerst exacte normen, een wettelijk kader en geavanceerde technologie aanwezig zijn, voordat kan worden vastgesteld of een voertuig de wettelijke geluidsgrens overschrijdt en om welk specifiek voertuig het gaat.” Dat zijn nog best wat horden om te nemen voordat de Fransen daadwerkelijk hun eerste ‘lawaaiflitspaal’ kunnen plaatsen.

De proef zal in een aantal Franse gemeenten gedaan worden waaronder Parijs (en een aantal voorsteden), Nice en Toulouse. De proef mag slechts gedaan worden op wegen binnen de bebouwde kom waar een snelheidslimiet van 50 km/u geldt. Daarnaast worden langs de wegen waar de metingen voltrokken worden, borden geplaatst waarop weggebruikers op de hoogte worden gesteld van de metingen.