Opleiding MT-2 gaat overzee: internationale motorsporttrainers leren hun vak bij de KNMV


Tom van Appeldoorn - 13 december, 2022

Afgelopen week beleefde de KNMV een primeur. Voor de eerste keer in onze geschiedenis ontvingen we cursisten van over de hele wereld voor onze opleiding tot assistent-motorsporttrainer, de MT-2.

Er is veel vraag naar een goede opleiding om als doortastende trainer aan het werk te kunnen met motorsporters. Juist om die reden geven wij al een aantal jaar trainingen op het gebied van trainerschap. Momenteel bieden we daarvoor de MT-2 en MT-3 (vervolgopleiding op de MT-2) aan. Bewijs voor het feit dat trainingen als deze het algehele niveau van de Nederlandse trainers verbetert, vinden wij in de vele aanvragen van buitenlandse trainers om dezelfde opleiding te volgen als die hun Nederlandse collega’s hebben gevolgd.

Deze buitenlandse aanvragen hebben we dit jaar samengevoegd tot één internationale ‘klas’, die afgelopen week de verkorte MT-2 doorliep op het bondsbureau op Papendal. De trainers – die nu al actief zijn in verschillende takken van motorsport – kwamen onder meer uit Letland, Colombia, Roemenië en Spanje.

Optimale voorbereiding

Tomas Evers, MT-2-coach, vond het een mooie ervaring: “Het is geweldig om met zoveel nationaliteiten bezig te zijn. De cursisten brengen allemaal hun eigen ervaringen en ideeën mee en daar leer ook ik als docent van. Onze doelstelling voor deze cursus is om trainers bewust te maken van hun eigen handelen en inbreng op de prestaties van hun rijder. Sommige cursisten komen hier bijvoorbeeld om één sluitend antwoord te krijgen op een vraag zoals: hoe geef je de beste warm-up. Zij verwachten dan een handvat van mij als docent te krijgen in de vorm van een trainingsschema, maar het geheim is dat zoiets enorm afhankelijk is van heel veel factoren. Iedere rijder heeft namelijk iets anders nodig van zijn of haar trainer om een optimale voorbereiding te hebben voor een wedstrijd of meetmoment.”

In de opleiding tot motorsporttrainer niveau 2, gaan cursisten in op dingen als het verzorgen van trainingen, het begeleiden van sporters tijdens wedstrijden en het assisteren bij activiteiten in de sportorganisatie. De opleiding bestaat in het reguliere traject uit zes bijeenkomsten, een portfolio en een praktijkexamen en wordt gegeven in een periode van twee tot vijf maanden (afhankelijk van de motorsportkalender en vakanties). Maar in de verkorte versie kan de cursus in vier dagen doorlopen worden. Hierbij is er helaas geen mogelijkheid om tussendoor nog te oefenen met het geven van trainingen bij een eigen club of rijder.

Gelijke kansen, wereldwijd

Martin van Genderen is via het MXGP Academy-project, gerund via stichting MX-EDUCATION, nauw betrokken bij de organisatie van deze cursus voor buitenlandse MX-trainers. Hij kijkt tevreden terug op deze eerste internationale cursus: “Het is een unieke situatie dat we dit tot stand hebben kunnen brengen. Trainers in Nederland kunnen via de KNMV aan een trainerscursus deelnemen, maar dat is voor de meeste andere landen (met uitzondering van Duitsland, Frankrijk en Italië) niet mogelijk.”

Martin vervolgt: “Einddoel van MX-EDUCATION, via MXGP Academy projecten, is om gelijke kansen te creëren voor iedere motorcrossende coureur en MX-trainers over de gehele wereld. Deze cursus is daar ook een onderdeel van en een eerste aanzet voor vele andere trainingen/cursussen in de nabije toekomst. Met deze eerste aanzet hebben de hoofdtrainers van de eerste twaalf landen waar een MTC-programma opgestart is een MT-2-diploma op zak. Dat is van groot belang en dit is beter voor de kwaliteit, beter voor de kennisdeling en opwaardering van het niveau van deze buitenlandse trainer(s) met hun programma’s.” Volgend jaar wordt de cursus nogmaals verzorgd voor een aantal buitenlande trainers.

Deze opleiding voor motorsporttrainers wordt continu doorontwikkeld. Ook interesse? Binnenkort worden de data voor 2023 bekend. Inschrijven doe je via onze site.