Opmerkelijk: iets meer verkeersdoden in 2021 onder motorrijders


Tom van Appeldoorn - 20 april, 2022

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er in 2021 een lichte stijging (ten opzichte van 2020) van het aantal verkeersdoden onder motorrijders te betreuren valt. Opmerkelijk, aangezien het totale aantal verkeersdoden in 2021 afnam gedurende deze zelfde periode.

Jaarlijks presenteert het CBS informatie over het aantal verkeersdoden. Een harde realiteit en daarom erg belangrijke gegevens. Niet in de eerste plaats omdat Nederland hard aan het werk is om het doel van Europa – nul verkeersdoden per 2050 – te bereiken. Vorig jaar konden we nog melden dat er een lichte daling te zien was in het aantal verkeersdoden onder motorrijders. In 2021 zijn er in totaal 52 motorrijders in het verkeer overleden, waarmee we helaas weer op hetzelfde niveau uitkomen als in 2019 en boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar uitkomen dat op ongeveer 47 per jaar staat.  Zowel in de leeftijdsgroep 40 tot 50 als 50 tot 60 jaar is een lichte stijging te zien. De rest van de leeftijdsgroepen bleven nagenoeg gelijk.

In de categorie brom- en snorfiets en brommobielen werd overigens een vergelijkbare stijging gemeten als onder motorrijders. Onder fietsers werd echter een daling gemeten. Dat laatste valt met name te verklaren nadat er in 2020 en flinke piek was onder het aantal fietsers dat het leven liet in het verkeer. Het aantal verkeersdoden in die groep lijkt nu weer terug te zijn op het niveau dat in de jaren daarvoor ook werd gemeten.

Een verklaring voor deze toename in het aantal verkeersdoden onder motorrijders is lastig te geven. In 2021 hadden we voor het tweede jaar op rij te maken met lockdowns en een sterk beperkte vrijetijdssector. Vakanties waren mogelijk, maar veel mensen kozen er toch voor om in Nederland te blijven. Het kan zijn dat hierdoor meer mensen de motor pakte. In 2020 was hier echter ook al sprake van en in dat jaar was er juist een daling gemeten. Het heeft er dus alle schijn van dat dit geen noemenswaardig effect op het aantal verkeersdoden onder motorrijders heeft gehad.

Bron cijfers: Centraal Bureau voor de Statistiek