Motorrijden leeft! Stel jij je kandidaat voor onze Ledenraad?


Marc Te Witt - 08 april, 2022

De KNMV werkt daarom continu aan het behouden en verbeteren van het motorklimaat in Nederland. We zijn ambitieus en zetten hoog in! Wil jij de koers van de KNMV helpen bepalen en meebouwen aan de toekomst van motorrijden in Nederland?

Stel je dan verkiesbaar voor de Ledenraad!

Over de KNMV Ledenraad

De ledenraad heeft invloed op alles wat er binnen motorrijden en motorsport speelt, via prioriteiten in de beleidsplannen en het toekennen van financiële middelen daarvoor. Tijdens de ledenraadsvergadering, die twee keer per jaar worden gehouden, legt de Raad van Toezicht verantwoording af en stemt de raad namens alle leden over de voorgenomen plannen. Daarnaast heeft de raad een controlerende taak richting de Raad van Toezicht.
De Ledenraad bestaat uit een mix van toerrijders, topsporters, crossers,  etc. uit verschillende regio’s. Door de brede samenstelling uit de verschillende aandachtsgebieden vangen de raadsleden signalen uit ‘het veld’ op. Daarmee voeden zij de Raad van Toezicht in de beleidsvorming, met gevraagd én ongevraagd advies.

Meer informatie over de KNMV Ledenraad vind je hier.

Hoe werkt de verkiezing?

Je verkiesbaar stellen voor de Ledenraad kan tot 25 april via dit formulier. Kort daarna communiceren wij de kandidaat lijsten en volgt er een online stemprocedure onder alle leden.
Met vragen over de KNMV Ledenraad kun je altijd terecht bij Sandra Wijkamp via s.wijkamp@knmv.nl.

We zien je aanmelding graag tegemoet!