KNMV-verkeersofficials: Vangrails langs Schijndelsedijk bij Boxtel gevaarlijke keuze


Tom van Appeldoorn - 15 april, 2022

Lange houten balken flankeren de Schijndelsedijk (N618) die van Boxtel naar Schijndel loopt. Een vreemde en klaarblijkelijk gevaarlijke manier om de weg in te richten, concluderen de KNMV-verkeersofficials na ter plaatse de situatie bekeken te hebben.

Pas als het kalf verdronken is, wordt de put gedempt. Een oud-Nederlands gezegde dat tot op de dag van vandaag hout snijdt. Neem als voorbeeld hiervoor de N618 in Noord-Brabant, die van Boxtel naar Schijndel loopt. Op deze Schijndelsedijk geldt een maximumsnelheid van 80 km/u waarvoor de weg ook is ingericht met de bijbehorende wegbelijning. Wat echter bijzonder is aan deze weg zijn de vangrails die op veel stukken aan weerszijden van de weg de rijbaan scheiden van de groen- en fietsstroken. Onlangs viel er een dodelijk ongeval te betreuren doordat een automobilist, na een stuurfout, gelanceerd werd door de manier waarop de houten balken van de vangrail opgebouwd zijn.

Om een beter beeld van de situatie te krijgen dan via foto’s en het nieuwsbericht dat Omroep Brabant schreef over het ongeval, ging één van onze KNMV-verkeersofficials polshoogte nemen. Daar zag hij de sporen die achtergebleven zijn na het verkeersongeval dat eind maart plaatsvond.

Lancering

De N618 is ingedeeld als een reguliere N-weg, waarbij de rijbaan aan weerszijden gescheiden is van de fietsstrook door middel van een groenstrook. Op deze groenstrook staan naast verkeersborden ook bomen, lantaarnpalen en hier en daar een lage haag. Het belangrijkste en opvallendste verschil met andere N-wegen is de vangrail die nagenoeg langs de gehele weg tussen Boxtel en Schijndel, dicht op het asfalt geplaatst is. Bij uitritten van aanliggende woningen wordt er een uitsparing gemaakt.

Uit een gesprek met buurtbewoners blijkt dat er gevoelsmatig op deze weg hard gereden wordt door verkeersdeelnemers. De vangrail lijkt daarom dan ook geplaatst te zijn om fietsers en voetgangers te beschermen, maar ook de jonge aangeplante bomen die op veel plekken in de groenstrook staan. Hierdoor staat de constructie van houten balken relatief dicht op de rijbaan geplaatst staat. Als iemand met een dergelijke snelheid een stuurfout maakt is de kans erg groot dat het voertuig gelanceerd wordt over een van de vele uitsparingen.

Veiliger?

Een dergelijke vangrailconstructie langs een weg als deze plaatsen past niet bepaald in lijn der verwachting. Mocht het argument zijn dat deze vangrails de weg veiliger maken voor verkeersdeelnemers, dan is dat doel niet bereikt. Men rijdt hier – volgens bewoners en eigen observaties – nog steeds harder dan gewenst. Daarbij was het ongeval dat eind maart plaatsvond misschien anders afgelopen als het voertuig niet gelanceerd was.

Het is sowieso nog maar de vraag of deze N-weg wel voldoet aan de regels die gelden wat betreft de wegindeling. Volgens de visie van Duurzaam Veilig is het niet meer toegestaan dat een N-weg waar een snelheidslimiet van 80 km/u geldt nog uitritten kent die op de weg zelf uitkomen. De weg zou dan afgewaardeerd moeten worden tot een maximumsnelheid van 60 km/u of voorzien worden van parallelwegen die toegang bieden tot de aangelegen panden. Die paralelwegen worden dan, op gepaste plaatsen, door middel van een kruising aangesloten op de hoofdweg. Natuurlijk kunnen lokale keuzes van de wegbeheerder of de lokale politiek er toe leiden dat er geen alternatief is en dat het behouden van de oude weginrichting de enige optie blijft.

Vreemde keuze

Als in dat opzicht gekozen is om de bestaande wegindeling te verbeteren door de vangrails te plaatsen is dit ook een vreemde keuze. Een dergelijke constructie met vangrails wordt in feite nooit zonder duidelijke reden op deze manier toegepast langs een weg waar 80km/u gereden mag worden. Vangrails beschermen normaal gesproken tegen een hoogteverschil. Daarom zie je deze  constructie nagenoeg alleen bij viaducten en langs waterwegen. Doordat de vangrails hier langs een nagenoeg vlakke weg geplaatst zijn, zou je zelfs het argument kunnen maken dat het verkeersdeelnemers de indruk geeft dat hier hard en veilig gereden kan worden. Vanuit het oogpunt van bestuurders bekeken, lijkt de weg door de vangrails enigszins op een bowlingbaan waarvan de goten zijn afgeschermd.

Om meer antwoorden te krijgen op de vele vragen die wij bij deze wegindeling hebben, is de provincie Noord-Brabant inmiddels benaderd om tekst en uitleg te geven. Daarnaast is ook het verkeersbesluit met motivatie voor plaatsing van deze vangrails opgevraagd. Wordt vervolgd.

KNMV Verkeersofficials

Sinds kort zijn er door het hele land namens de KNMV meerdere verkeersofficials aan de slag. Dit zijn enthousiaste motorrijders die zich lokaal en regionaal vrijwillig inzetten om de veiligheid en het rijplezier van andere motorrijders onder de aandacht te brengen bij beleidsmakers en wegbeheerders. De verkeersofficials fungeren in die rol als het ware als extra ogen en oren van de KNMV wat betreft hinderlijke verkeerssituaties, gevaarlijke wegindelingen en allerhande andere soorten verkeersproblematiek. Door hier op lokaal niveau mee bezig te gaan kan de KNMV als landelijke bond duiding en ondersteuning bieden op meer plaatsen tegelijk. Zo kunnen we, naast dat we landelijk voor de rechten van motorrijders opkomen, dit ook tot op de kleinste achterwegen van Nederland doen.

Maar, zelfs onze verkeersofficials kunnen niet alles weten wat er in hun regio speelt. Daarom vragen wij je om ook actief je ogen open te houden. Kom je tijdens je rit een gevaarlijke wegsituatie tegen? Hoor je over plannen van de gemeente om een weg af te sluiten om motorrijders te weren? Reden genoeg om ons op de hoogte te brengen!

Via het contactformulier op onze website kun je een melding maken van een gevaarlijke wegsituatie of een bericht sturen in het algehele belang van verkeer en belangenbehartiging voor motorrijders. Dan nemen wij contact met je op en kijken we samen wat we kunnen doen!