Kandidaten Ledenraad: breng jouw stem uit!


Tom van Appeldoorn - 28 april, 2022 FOTO - Shot Up Productions

Leden van de Ledenraad fungeren als jouw stem binnen de KNMV. Daarom is het belangrijk dat jij je daadwerkelijk vertegenwoordigd voelt door de juiste mensen. Om die reden kunnen alle KNMV-leden stemmen op de kandidaten die zij graag in de Ledenraad willen zien. Dit jaar hebben we zeven aftredende Ledenraadsleden. Vier van hen hebben zich herkiesbaar gesteld. Drie Ledenraadsleden stellen zich niet meer beschikbaar.

Hieronder lees je wie de kandidaten zijn en wat hun motivatie is om zich verkiesbaar te stellen voor de Ledenraad. Helemaal onderaan dit artikel kun je via het formulier je stem uitbrengen. Stemmen kan tot en met 18 mei.

Kandidaat Motivatie
Karin Postuma Afgelopen periode was door corona een rare tijd. Ik kijk er naar uit om me onder normale omstandigheden in te zetten voor de leden.
Ron Meinema Na mijn eerste termijn die ik met veel plezier heb voltooid, ben ik nog steeds van mening dat ik een volwaardige bijdrage kan leveren om de ledenraad in het algemeen en de KNMV in het bijzonder op een hoger niveau te brengen. Zeker gezien mijn achtergrond en diverse deelnames in verenigingen en diverse organisaties kan ik zeker mijn bijdrage leveren. Het zal mij een genoegen zijn om gekozen te worden voor de volgende termijn.
Rinze Kats Naast de algemene taken van de Ledenraad, wil ik de (toer)motorrijders vertegenwoordigen in de ledenraad. De toerrijders vormen het grootste percentage leden van de KNMV. Binnen de toerclubs wordt er regelmatig over de KNMV gesproken en de laatste tijd is dat niet altijd positief. Ik kom veel bij motorclubs en heb dan vaak gesprekken waarbij ik signaleer wat er bij clubs speelt en ik daarnaast de KNMV in positieve zin naar buiten kan brengen. Verder probeer ik jongere leden te binden. Dit is erg belangrijk vanwege bestaansrecht in de toekomst.
Wim van der Meer Ik ben op dit moment (nog) actief binnen de ledenraad maar ben dit jaar aftredend. Mijn streven is om, met behulp van een coördinatiegroepje, meer samenhang en eenheid te creëren binnen de deze raad. Graag wil ik, op basis van mijn kennis en kunde, een constructieve maar tegelijkertijd ook kritische bijdrage leveren aan de KNMV. Ik wil er graag aan meewerken dat de KNMV een club wordt voor nagenoeg alle motorrijders in Nederland.