De Calimero 50cc klasse is terug op de Zwarte Cross


Damon Teerink - 01 april, 2022

Rijders aangesloten bij de KNMV en MON zijn welkom om deel te nemen aan de Calimero 50cc Klasse. Ook buitenlandse rijders zijn welkom en kunnen een daglicentie aanvragen bij de MON.

Tante Rikie verwelkomt alle kleine vrienden van de Calimero 50cc Klasse terug op de Zwarte Cross. De laatste jaren waren onze kleine vrienden van Calimero 50cc Klasse helaas afwezig op de Zwarte Cross, maar dit jaar mogen zij het terrein weer onveilig maken en laten zien dat ze hier thuishoren. “Welkom thuus kinders”: Aldus tante Rikie! Op vrijdag 15 juli 2022 trappen deze jonge crossers de officiële races af samen met de ONK 125cc.

Deelnemers ontvangen 4 weekend tickets per inschrijving. Klik hier om je in te schrijven (50cc KNMV/ MON licentiehouders).

Hieronder vind je het voorlopige tijdschema voor vrijdag 15 juli 2022:

 • 08.30 uur: Training (4 min.) en kwalificatie (8 min.)
 • 12.00 uur: Opstellen 1e manche
 • 12.20 uur: 1e manche (10 min. + 1 ronde)
 • 14.20 uur: Opstellen 2e manche
 • 14.40 uur: 2e manche (10 min. + 1 ronde)
 • 16.20 uur: Huldiging top 3 in de Loco Arena

 

ENGLISH VERSION

Riders affiliated with the KNMV and MON are welcome to participate in the Calimero 50cc Class. Foreign riders are also welcome and can request a day license from the MON.

Aunt Rikie welcomes all the little friends of the Calimero 50cc Class back at the Zwarte Cross. The last few years, our little friends from the Calimero 50cc Class were unfortunately absent at the Zwarte Cross. However, this year they can show that they belong here. “Welcome home kids”: So says Auntie Rikie! On Friday the 15th of July 2022, these young riders kick off the official races together with the ONK 125cc.

Participants receive 4 weekend tickets per registration. Click here to register (50cc KNMV/ MON license holders).

Below you can find the provisional schedule for Friday the 15th of July 2022:

 • 08.30 AM: Practice (4 min.) and qualification (8 min.)
 • 12.00 PM: Line up 1st manche
 • 12:20 PM: 1st manche (10 min. + 1 lap)
 • 14:20 PM: Line up 2nd manche
 • 14:40 PM: 2nd manche (10 min. + 1 lap)
 • 16.20 PM: Honouring of top 3 in the Loco Arena