Reactie KNMV op Rijksbegroting 2022


KNMV - 22 september, 2021

Traditiegetrouw heeft het demissionair kabinet op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting voor 2022 gepresenteerd. De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) verwelkomt de toezeggingen van het kabinet voor de verdere uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, maar betreurt dat er geen aanvullend budget is vrijgemaakt voor verkeersveiligheidsprojecten gericht op gedragsverandering.

De KNMV is positief over de aangekondigde plannen om €50 miljoen te reserveren voor innovatie op het gebied van verkeersveiligheid. De KNMV ziet graag dat dit budget wordt besteed aan innovatie gericht op gedragsverandering. Uit ervaring weten we namelijk dat daar nog belangrijke winst te behalen is. Naast fietsers en voetgangers behoren ook motorrijders tot de groep kwetsbare verkeerdeelnemers. Het is daarom belangrijk dat motorrijders blijven werken aan een bewuste en slimme verkeersdeelname door bijscholing.

Daarnaast verwelkomt de KNMV de aankondiging van het kabinet om de meest verkeersonveilige locaties op het wegennet te bestrijden, met name op de provinciale wegen. Het ‘vergevingsgezind’ inrichten van het wegennet – waarbij ongevallen tot zo min mogelijk letsel leiden – is hierbij van groot belang. Bijna de helft van de motorfietsslachtoffers valt bij ongevallen op N-wegen buiten de bebouwde kom, bijvoorbeeld als gevolg van gaten in de weg, hobbels op de weg, lantaarnpalen in de buitenbocht of gevaarlijke geleiderails. De KNMV adviseert het kabinet om investeringen te richten op weginrichting en wegmarkering, o.a. door straatverlichting te voorzien in de binnenbochten van N-wegen, en grindbakken in plaats van vangrails in bochten te plaatsen.

Wil je meer weten over de standpunten van de KNMV? Bekijk dan ons overzicht van actuele projecten.