Kandidaten Ledenraad: breng jouw stem uit!


Tom van Appeldoorn - 05 november, 2021 FOTO - Shot Up Productions

Leden van de Ledenraad fungeren als jouw stem binnen de KNMV. Daarom is het belangrijk dat jij je daadwerkelijk vertegenwoordigd voelt door de juiste mensen. Om die reden kunnen alle KNMV-leden stemmen op de kandidaten die zij graag in de Ledenraad willen zien. Dit jaar hebben liefst dertien nieuwe leden zich als kandidaat beschikbaar gesteld om gekozen te worden voor de Ledenraad. Daarnaast zijn zeven van de huidige ledenraadsleden herkiesbaar. In totaal kun je dus kiezen uit twintig leden die twaalf vacatures binnen de Ledenraad gaan bekleden.

Hieronder lees je wie de kandidaten zijn en wat hun motivatie is om zich verkiesbaar te stellen voor de Ledenraad. Helemaal onderaan dit artikel kun je via het formulier je stem uitbrengen. Stemmen kan tot en met woensdag 1 december.

Kandidaat Motivatie
Wulf Baars [Herkiesbaar] De motor en motorsport in brede zin meer positief stimuleren. Het lidmaatschap van de KNMV meer uitstraling geven en motiveren van toekomstige leden. Een verdiepingsslag in het belang en functioneren binnen de mogelijkheden voor de ledenraad.
Henk ten Damme Ik ben zeer geïnteresseerd in motoren, motorrijden en motorsport en ben daarin ook zelf actief. Ik denk dat ik door mijn langdurige ervaring en werkzaamheden over de gehele wereld en door mijn kennis van en interesse in alles wat met motoren en motorrijden te maken heeft, een zeer zinvolle bijdrage kan leveren. Ik wil bovendien graag iets terugdoen voor de KNMV en voor de motorsport in het algemeen vanwege het jarenlange plezier dat ik, ook samen met onze zoon, heb mogen beleven aan motoren.
Jos Lenssen Verhogen van verkeersveiligheid door kennis van leden te vergroten.
Bart Engberts Er is veel aan het veranderen. Sommigen zeggen zelfs dat onzekerheid de enige nieuwe zekerheid is in deze tijd. De dingen die motorrijden zo mooi maken zijn voor bijna iedereen anders, maar even zo belangrijk. Ik vind het daarom belangrijk dat juist in deze tijd van veranderingen (zoals de energietransitie, veranderend politiek beleid en drukker wordende wegen) die dingen die motorrijden mooi maken worden beschermd en behouden. Daarnaast denk ik als jong motorrijder dat het ook belangrijk is om in veranderingen mooie kansen te zien voor motorrijden en deze kansen te laten benutten door beleidsmakers. Met mijn ervaring in de politiek van Fryslân, een medezeggenschapsraad en mijn opleiding tot Veiligheidskundige denk ik dat ik een goede basis heb om de KNMV Ledenraad bij te staan in haar taken. Ik wil dit graag doen omdat ik denk dat dit voor mij een nuttige manier is om mijn steentje bij te dragen aan de hobby  de sport of het vervoersmiddel waar wij allemaal zo van houden.”
Jan Pol [Herkiesbaar] Motor(sport)liefhebber in hart en nieren. Mijn kennis, kunde en ervaring ten dienste te stellen van de KNMV en de motorsport. Het scheppen en ondersteunen van mogelijkheden en voorwaarden om jeugdige motorsportliefhebbers op een veilige en sportieve wijze te helpen om optimaal van hun passie te genieten zoals wij als ouderen hier eerder van genoten. Ook voor de motorrijders door het scheppen van voorwaarden om op een veilige wijze deel te kunnen nemen aan het verkeer, alsmede het toeristisch- en het recreatief gebruik van motoren en het delen van hun passie met andere motorrijders.”
Wim G.M. van Weert [Herkiesbaar] In mijn laatste termijn als Ledenraadslid wil ik me richten op het ondersteunen van de vers ingestelde coördinatiegroep, die de Ledenraad op een hoger plan gaat brengen. De afgelopen jaren hebben we met een klein groepje die kar getrokken. Er is nog veel te doen en met een nieuwe garde is mijn hoop daar op gevestigd. De afgelopen jaren is er veel gebeurd binnen de KNMV en ik heb daaraan mede bijgedragen. Het is nog niet gedaan op het vlak van ledenparticipatie. Met name in de recreatieve sfeer zet ik me daarvoor in. We hebben het hier met name over de Community en Academie. Voor belangenbehartiging van de sport luister ik naar de mensen in het veld. De KNMV vertegenwoordigt minder dan 10% van de 600.000 motorrijders in Nederland. Dat kan beter.”
Peter Engelbrecht Na meer dan 30 jaar motorrijden en alle veranderingen van wet- en regelgeving die daarbij horen, lijkt het me tijd om iets terug te doen voor de motorsport.
Roef van Laar [Herkiesbaar] Algemene interesse.
Jaap Wijnker Iemand moet het doen. Leuk om te doen.
Leonard Moulijn Om enduro en motocross te vertegenwoordigen in de ledenraad
Jan de Visser Ik rijd al jaren fanatiek motor, ben in het bezit van twee motoren. Het is praktisch alleen voor de vrije tijd maar dan wel met in totaal iets van vijfentwintig- tot dertigduizend kilometer per jaar. Neem regelmatig een cursus om mijn rijvaardigheid op peil te houden en te verbeteren. Kortgezegd: hobby nummer 1! Volg met belangstelling discussies over veiligheid en geluidsoverlast, op Nederlands en Europees niveau. Ben al jaren lid van de KNMV en zou graag tastbaar willen bijdragen aan het bouwen aan de vereniging en de gedachtevorming over motoren in het publieke debat.
Wendy Grin Dit jaar heb ik mijn rijbewijs gehaald en daarmee nog een fris nieuwe rijder op de weg. Om meer motorrijders te leren kennen en mijn kennis te verbreden ben ik gaan werken bij Biker Outfit. Het lijkt me heerlijk om nog meer te leren en hopelijk een frisse inbreng te kunnen bieden.
Ton van der Schoot Ben naast mijn dagelijkse baan altijd bezig geweest met deelneming aan maatschappelijke organisaties zoals onderwijs, sport en economie (bank) – zie mijn CV. Ben zelf motor gaan rijden op latere leeftijd maar al vanaf de middelbare school geïnteresseerd in motorrijden en motorraces. Dit o.a. door een onlangs overleden beroemde zwager die GP-coureur is geweest in de jaren zeventig en tachtig. Tijdens mijn studie WTB vaak bij zijn team gesleuteld. Inzet en bijdrage aan maatschappelijke instanties en verenigingen vind ik een burgerplicht.
Jacob (Jacco) de Winter [Herkiesbaar] Een positieve bijdrage leveren aan de KNMV, met name voor de baansport en wegraces.
Michiel Hanenbergh Ik doe graag bestuurswerk en kijk uit naar een nieuwe omgeving. De KNMV is een interessante organisatie in een turbulente tijd als het gaat om enerzijds een liefhebberij/passie en aan de andere kant duurzaamheidseisen en milieuaspecten. Reden genoeg om de belangen te verenigen en een duidelijk geluid van de leden naar de overheden toe te laten horen. Maar ook luisteren naar de maatschappij en zorgen dat in harmonie een fantastische hobby kan blijven bestaan.
Laurens Wisselink [Herkiesbaar] De instructeurs zijn een belangrijke pijler en doelgroep van de KNMV. Ik wil met mijn deelname aan de Ledenraad zorgen dat hun stem ook vertegenwoordigd is.
Pim Meijer Ik ben opgegroeid met motorfietsen en rijd alleen motorfietsen, het hele jaar door. Ik ben in totaal meer dan 10 jaar lid geweest van de KNMV, zowel als motorsporter als motorrijder. Ik heb daarbij altijd positieve ervaringen gehad. Daarom wil ik graag via de KNMV ook een positieve bijdrage leveren in het verbeteren van de omgeving ten opzichte van de motoren en de motorrijders zelf. Met mijn autotechnische achtergrond en rijervaring kan ik problemen vanuit zowel het gebruikersperspectief als het technische perspectief goed beoordelen.
Hepke Rozema Ik ben altijd graag actief betrokken bij de organisatie waar ik lid van ben. Tot nu toe ben ik dat voor de DVN (een patiëntenorganisatie voor diabetes). Ik ben inmiddels al weer een hele tijd actief aan het motorrijden. In de meeste gevallen voor woon-werkverkeer, maar ik rijd ook graag zo nu en dan een motortocht met vrienden. Door deze ervaring, maar ook mijn ervaring in het bestuurswerk, denk ik dat ik wel iets toe kan voegen aan de Ledenraad.
Richard Braam Ik wil onze Motor Toer Club vertegenwoordigen in de Ledenraad. Ik wil een constructieve bijdrage leveren aan alle issues die spelen ten aanzien van motorrijden.”
Frits Koppe [Herkiesbaar] Mijn motivatie is om via de KNMV Ledenraad ideeën in te brengen met als doel een mooi motorsportklimaat in Nederland te realiseren waarbij de baansport mijn grootste interesse heeft en ik me daarvoor sterk wil maken.