Bericht uit Den Haag: Verkeersveiligheidsmaatregelen voor motorrijders hard nodig in nieuwe regeerperiode


Tom van Appeldoorn - 27 mei, 2021

Terwijl de politieke partijen nog druk bezig zijn met het samenstellen van een nieuw kabinet, zijn de nieuwe Tweede Kamerleden reeds gestart met hun werkzaamheden.

Daarnaast zijn ook de portefeuilles verdeeld onder de Kamerleden en weten we wie per partij de komende jaren het woord voert over motorrijders. Op 1 juni a.s. spreken de Kamerleden voor het eerst over verkeersveiligheid.

In aanloop naar de nieuwe regeerperiode en het debat van 1 juni, heeft de KNMV haar visie en beleidsprioriteiten omtrent verkeersveiligheid en bredere mobiliteitsvraagstukken opgesteld. Als belangenbehartiger maken we ons ook de komende jaren hard voor een veilig motorklimaat om de verkeersveiligheid van jou als motorrijder te garanderen. De volgende prioriteiten zullen we de komende tijd onder de aandacht brengen bij Kamerleden:

  1. Het vergroten van de verkeersveiligheid van motorrijders door gerichte beleidsmaatregelen (op basis van een nieuw diepteonderzoek naar de kenmerken van verkeersongevallen van motorrijders).
  2. Het aanpakken van de geluidsoverlast door motorrijders door handhaving en maatwerk.
  3. De verlaging van de minimumleeftijd van het motorrijbewijs naar 16 jaar.
  4. Gerichte subsidies voor vervolgopleidingen om verkeersongevallen te verminderen.
  5. Het verbeteren van de weginfrastructuur op N-wegen.
  6. Het beschikbaar stellen van subsidies voor elektrische motorfietsen.

Graag zoomen we in het bijzonder in op twee van onze prioriteiten. De brochure met alle beleidsprioriteiten vind je hier.

Scherpere beleidsdoelstellingen voor verkeersveiligheid

Het vergoten van de verkeersveiligheid onder motorrijders blijft voor ons de hoofdprioriteit. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat in 2020 44 motorrijders om het leven zijn gekomen door een verkeersongeval. Het kalenderjaar 2020 komt daarmee onder het gemiddelde uit van de afgelopen tien jaar. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Samen met onze partners in de Verkeersveiligheidscoalitie roepen we op tot een concretisering van het verkeersveiligheidsbeleid om de cijfers verder terug te dringen.

Hoe zien we dat voor ons? Een belangrijke stap is de start van een nieuw diepteonderzoek in 2021 naar de kenmerken van verkeersongevallen onder motorrijders. Er wordt momenteel nauwelijks onderzoek gedaan naar de oorzaken van verkeersongevallen onder motorrijders en naar de effectiviteit van veiligheidsmaatregelen, terwijl motorrijders op plaats vier staan van verkeersdeelnemers betrokken bij verkeersongevallen. Het diepteonderzoek is daarom een belangrijke basis voor het opstellen van effectieve beleidsmaatregelen. Op basis van het onderzoek wordt hopelijk duidelijk of er bijvoorbeeld moet worden gestuurd op gedragsverandering en training, de technische vereisten van motorfietsen, of juist de verbetering van weginfrastructuur.

Aanpak geluidsoverlast motorrijders: handhaving en maatwerk

Geluidsoverlast onder motorrijders is een ander maatschappelijk probleem. Een kleine groep motorrijders brengt met wangedrag een grote groep welwillenden een slechte naam toe. De KNMV is continue in gesprek met overheden, de politie en buurtbewoners over geluidsoverlast onder motorrijders. In samenwerking met de Motorrijders Actie Groep en een groot aantal landelijke motorbladen hebben we het convenant ‘Te Luid Geluid is Uit’ gepubliceerd. We vinden het belangrijk dat motorrijders rekening houden met de omgeving en zich bewust zijn van het imago van de motorrijder.

Onze oproep aan het kabinet is om geluidsoverlast aan te pakken op basis van maatwerk, zodat de groep welwillende motorrijders niet wordt benadeeld. We onderschrijven het belang van handhaving op lokaal niveau, evenals publiekscampagnes gericht op bewust(er) rijgedrag. Daarnaast zien we meerwaarde in de introductie van een verplichte RDW-keuring bij de montage van een niet-standaard uitlaat. Met een verplichte RDW-keuring kan de toegestane geluidsnormering beter én sneller worden gehandhaafd: de agent op straat hoeft alleen te controleren wat voor soort uitlaat is gemonteerd.

Samen sterk

Hebben we je interesse gewekt? Houd dan deze pagina in de gaten. Dit zijn overigens niet alle dossiers waar we ons mee bezighouden. Een actueel overzicht van alle projecten vind je hier.