Algemene Ledenvergadering 29 mei 2021


KNMV - 03 mei, 2021

Op 29 mei wordt de Ledenraadsvergadering van de KNMV gehouden. In verband met de corona-voorschriften hebben alleen de leden van de Ledenraad toegang tot de vergadering.

Agenda

1. Opening door Jan Wilms, algemeen voorzitter
2. Vaststelling agenda
3. Goedkeuring verslag december 2020
4. Vaststelling aanwezige ledenraadsleden
5. Jaarverslag 2020
– terugblik 2020 door Patrice Assendelft
– vaststelling jaarverslag 2020
6. Jaarrekening 2020
– toelichting door Hans Leenstra
– verslag financiële commissie
– vaststelling jaarrekening 2020
– verdeling positief resultaat, oormerken bestemmingsreserve
7. Huisvesting
8. Huishoudelijk reglement ledenraad
9. Rondvraag en Sluiting