Tweede Kamerverkiezingen 2021: weginfrastructuur


Tom van Appeldoorn - 12 maart, 2021

Wat gaan de politieke partijen de aankomende jaren voor jou als motorrijder betekenen? In aanloop naar de verkiezingen zet de KNMV de standpunten van de politieke partijen voor je op een rij. Met vandaag als uitgelicht onderwerp: weginfrastructuur.

De kwaliteit van onze weginfrastructuur is bepalend voor een veilige deelname in het verkeer. Van oudsher lopen de meningen op dit thema uiteen. Welke maatregelen en investeringen voorziet politiek Den Haag om de weginfrastructuur voor motorrijders veilig en duurzaam in te richten? We vroegen het aan de politieke partijen.

Oplossingen uit politiek Den Haag: vergevingsgezinde wegen en de scheiding van verkeersstromen

In de verkiezingsprogramma’s komt er één duidelijk verschil naar voren: waar de linkse partijen doorgaans meer inzetten op alternatieve vervoerswijzen en investeringen in het openbaar vervoer, zien de rechtse partijen meer heil in de aanleg en verbreding van wegen.

De PvdA beoogt extra te investeren in weginfrastructuur door meer geld te steken in zichtlijnen in bochten, de herkenbaarheid van uitwijkmogelijkheden op de wegen en door verschillende verkeersstromen van elkaar te scheiden. Dit moet bijdragen aan de verkeersveiligheid. Ook 50PLUS denkt dat er veel winst valt te behalen met een duidelijke wegindeling.

D66 wil daarentegen minder investeren in weginfrastructuur en meer op het OV focussen. Door meer mensen in het OV te krijgen, neemt de drukte op de weg af, wat de verkeersveiligheid verbetert en de CO2-uitstoot doet afnemen. Ook de SP wil meer geld vrijmaken voor het OV, ten koste van het asfalt. De ChristenUnie, Partij voor de Dieren en GroenLinks willen helemaal geen geld meer naar de aanleg van nieuwe snelweginfrastructuur, maar zich enkel richten op onderhoud en het klaarmaken van de wegen voor slimme mobiliteitstoepassingen.

Het CDA wil specifiek inzetten op het veilig maken van N-wegen, denk hier bijvoorbeeld aan het creëren van meer ‘vergevingsgezinde wegen’. De VVD focust op de aanpak van de grootste infrastructurele knelpunten. Daarbij dient veiligheid te allen tijde boven milieueisen te gaan. Dit houdt in dat noodzakelijk onderhoud en renovatie aan wegen, bruggen en dijken altijd doorgang kan vinden, ongeacht de stikstofuitstoot die daarmee gepaard gaat.

Onze wensenlijst voor veilige weginfrastructuur

De verbetering van weginfrastructuur staat hoog op de prioriteitenlijst van de KNMV. Zo hebben we al eerder onze zorgen geuit over gevaarlijke cable barriers. Gelukkig heeft ook minister Van Nieuwenhuizen benadrukt dat deze vorm van rijbaanscheiding onwenselijk is.

Daarnaast zijn investeringen op N-wegen van belang. Hier vinden relatief veel verkeersongevallen plaats. Bijna de helft van de motorfietsslachtoffers valt bij ongevallen op dit soort wegen buiten de bebouwde kom. In acht procent van de ongevallen is de infrastructuur het probleem, denk aan gaten in de weg, hobbels op de weg, lantaarnpalen in de buitenbocht of gevaarlijke geleiderails. Daarnaast is de afscheiding tussen rijrichtingen is op N-wegen beperkt. Eén verkeerde stuurbeweging van een tegenligger en je kunt als motorrijder geen kant meer op. Bij toekomstige investeringen moet dus in het bijzonder worden gekeken hoe de verkeersveiligheid van de motorrijder wordt verbeterd, zie hier een aantal concrete suggesties van de KNMV.

Op weg naar de stembus op 17 maart

Op 17 maart a.s. mag je stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ben je benieuwd naar de voor motorrijders relevante standpunten van de politieke partijen? Een volledig overzicht vind je hier. Bekijk ook onze andere uitgelichte thema’s. Lees ook de blogs over de verkeersveiligheid en geluidsoverlast.