Verlichting nu wél toegestaan op helm en kleding


Tom van Appeldoorn - 30 juni, 2021

In het grote boek der wetten en regels in het verkeer zijn een aantal nieuwe regels toegevoegd. Maar er is er ook eentje in geschrapt, mede op aangeven van de KNMV: het verbod op verlichting op de kleding of helm van motorrijders. Wat betekent dit voor jou als motorrijder?

Het is als een bijbel voor zowel politieagent als verkeersopleider: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (beter bekend als het RVV). Dit reglement stamt inmiddels uit 1990 en schiet hier en daar tekort op nieuwe ontwikkelingen in de infrastructuur en van voertuigen. Daarom is het nodig om regels aan te scherpen, toe te voegen of in het geheel te schrappen.

Verlichting

Begin juni werden we op de hoogte gesteld van een aantal wijzigingen. In veel gevallen gaat het om formaliteiten. Zo werd bijvoorbeeld het begrip ‘haaietanden’ vervangen voor ‘haaientanden’ en is ‘kolonne’ nu ‘colonne’. Maar er zijn ook grote wijzigingen, zoals het zogenaamde vervallen van de uitzondering op het dragen van een helm door bestuurders en passagiers van een snorfiets. Ook voor deze bestuurders geldt binnenkort dus een helmplicht.

Het verbod op verlichting op kleding of helm van motorrijders is in deze vernieuwing komen te vervallen. Hoewel dit in het ontwerpbesluit nog wel stond, is het ministerie (na onder meer reactie van de KNMV) nog eens streng gaan kijken naar de fundering van dit verbod. Er werd daarom navraag gedaan bij het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Hieruit kwam naar voren dat er nogal tegenstrijdige onderzoeken bestaan op het gebied van deze verlichting. Zo is er geen wetenschappelijk bewijs dat meer verlichting de zichtbaarheid en daarmee verhoogde veiligheid ten goede komt, maar tegelijkertijd is er evenmin bewijs dat dit soort verlichting voor meer afleiding of verwarring zou kunnen zorgen. Om het samen te vatten, is er dus geen reden om het te verbieden óf te verplichten. Met die kennis heeft het ministerie besloten om het artikel in zijn geheel te schrappen.

Rijder bepaalt zelf!

Positief nieuws vindt de KNMV! Want in andere onderzoeken is namelijk wél bewezen dat veel weggebruikers motorrijders simpelweg over het hoofd zien. Iets dat mede veroorzaakt wordt door ons kleine profiel in het verkeersbeeld. Door het schrappen van dit artikel in het RVV, wordt het mogelijk om iets aan deze zichtbaarheid te doen. En hoewel het misschien geen bewezen voordelig effecten heeft, zijn er dus ook geen nadelige effecten te meten bij weggebruikers. Daardoor kán het dus bijdragen aan de veiligheid van motorrijders om met extra verlichting op helm of ja op pad te gaan.

Er kan (en moet) gediscussieerd worden over het nut en bijdrage aan de verkeersveiligheid. Maar wat ons betreft is álles dat hier enigszins aan bijdraagt, mogelijk zinvol. Overigens blijft artikel 5 van de Wegenverkeerswet natuurlijk ook altijd nog van kracht: je mag iemand niet hinderen of in gevaar brengen met deze verlichting. Twee dikke verstralers op je helm bouwen om nog meer groot licht tot je beschikking te hebben op dat bosweggetje buiten je dorp? Dat is dus absoluut uit den boze. Maar zachte ledverlichting als een soort van dagrijverlichting op je helm waarmee je wellicht iets beter opvalt in bepaalde omstandigheden? Waarom niet! Een voorbeeld hiervan zie je hieronder, op een helm van Shark genaamd de Skwal 2.

Wat heb ik er aan?

Maar nu zal de vraag bij veel motorrijders blijven: wat heb ik er nou echt aan? Welke toepassingen kun je bedenken om op je kleding of helm te maken? Nou, een extra remlicht bijvoorbeeld. Zoals een derde remlicht in auto’s ervoor kan zorgen dat men eerder ziet dat de auto voor je op de rem drukt. Zeker als je afstand tot de voorligger gering is, bij een verkeerslicht bijvoorbeeld. Aangezien je helm het hoogste punt van de motor is, kan men al van ver zien dat je aan het remmen bent, of eventueel je richting aangeeft.

Bedrijven die een dergelijk systeem al aanbieden zijn het Amerikaanse BrakeFree (foto bovenaan dit artikel) en het Franse Cosmo Moto, maar er zijn ook andere aanbieders. Belangrijk om in de gaten te houden, is dat je van je helm en/of jas geen kerstboom moet maken. Een remlicht en richtingaanwijzers moeten sober uitgevoerd zijn. Er zijn geen bindende regels wat toegestaan is en wat niet, maar wij adviseren om naar de achterzijde enkel rood licht en aan de voorzijde enkel wit licht te gebruiken.