Een update voor de MX-kalender


KNMV - 16 juli, 2021 FOTO - MXGP

Onlangs hebben we onze MX-kalender geüpdatet. Wederom, zoals dat in coronatijd nu eenmaal gaat door steeds veranderende omstandigheden en regels. 

Op dit moment gaan wij ervanuit dat de wedstrijden in het najaar onder het huidige sportprotocol van NOC*NSF georganiseerd kunnen worden. Dit protocol is terug te vinden op knmv.nl/corona. Daarin zitten geen organisatorische belemmeringen en kan er ook publiek geaccepteerd worden. We moeten uiteraard wel een slag om de arm houden gezien de actuele situatie. Mocht hier wel verandering in komen, zullen we hier meteen over informeren.

Je vindt de hernieuwde kalender op de bekende plek op onze motocrosspagina onder het kopje ‘wedstrijddocumenten’.