Bericht uit Den Haag – Geluidsoverlast onder motorrijders: Onze visie


KNMV - 12 juli, 2021

Met de zomer voor de deur, wordt er ook meer getoerd door motorrijders. Dat zien wij als KNMV natuurlijk graag. Helaas gaan deze ritten soms ook gepaard met overmatig geluidsoverlast en zien we in de zomermaanden een toename in het aantal klachten van buurt- en/of dijkbewoners. In dit artikel vertellen we je meer over de positie van de KNMV in dit complexe maatschappelijke vraagstuk.

Te luid geluid is uit

Op bijna wekelijkse basis komen er klachten binnen over geluidsoverlast door motorrijders. Als gevolg daarvan wordt ‘de motorrijder’ vaak als asociaal bestempeld. De KNMV erkent dat geluidsoverlast een groeiend maatschappelijk probleem is en dat bepaalde motorrijders zich echt niet weten te gedragen. Het is een kleine groep motorrijders die met wangedrag een grote groep welwillenden niet alleen een slechte naam toe brengt, maar mogelijk ook de vrijheid van alle motorrijders op de weg beperkt. Diverse gemeenten in Nederland worstelen namelijk met dit vraagstuk. Daarbij overwegen ze maatregelen zoals verkeersbesluiten, waaronder het afsluiten van wegen voor motorrijders valt.

Als KNMV zijn we continu op zoek naar manieren om het bewustzijn voor dit vraagstuk onder onze leden te vergroten. Ook spreken we motorrijders aan op wangedrag. Volgens de KNMV staat het gebruik van gezond verstand voorop, bijvoorbeeld door als motorrijder drukke toeristische plekken te vermijden en door een gedragscode op te stellen voor het rijden in een grote groep. Recent heeft de KNMV in samenwerking met partners uit de motorwereld het convenant ‘Te Luid Geluid is Uit’ gepubliceerd. Hierin roepen we motorrijders op om rekening te houden met de omgeving en zich bewust te zijn van het imago van de motorrijder. En met succes: een groeiend aantal motorrijders vervangt te luide uitlaten weer door het standaardmodel en toerclubs besluiten dijkwegen te mijden.

KNMV in gesprek met nationale en lokale overheden

De KNMV neemt zijn verantwoordelijkheid in dit vraagstuk. Daarom gaan we zeer regelmatig in gesprek met buurtbewoners, gemeenten en het Rijk om oplossingen aan te dragen. Op lokaal niveau gaat de KNMV bijvoorbeeld het gesprek aan met gemeenten en betrokken buurtbewoners over geluidsoverlast in de directe omgeving. De KNMV onderschrijft het belang van lokale handhaving: als weggebruikers zich niet aan verkeersregels houden, moet er worden gehandhaafd. De KNMV constateert echter ook dat gemeenten steeds vaker verkeersbesluiten overwegen die een wegafsluiting inhouden om geluidsoverlast onder motorrijders te bestrijden. Dit soort maatregelen zien we liever niet. Handhaving moet volgens de KNMV gericht zijn op de groep kwaadwillende motorrijders, om de vrijheid van de véél grotere groep welwillenden niet onnodig te beperken. Iedere verkeersdeelnemer dient zich aan de wet te houden. Het maakt hierbij niet uit of iemand nu wandelend, fietsend of rijdend onderweg is; Iedereen is gelijk met dezelfde plichten en rechten.

Daarnaast zijn we actief in politiek Den Haag. Hier pleiten we o.a. voor de introductie van een verplichte RDW-keuring bij de montage van een niet-standaarduitlaat zonder E-keurmerk (denk aan de goedkopere Aziatische webshops of race-uitlaten) bij motorfietsen. Motorrijders vervangen regelmatig de fabrieksuitlaat van een motorfiets met een aftermarketuitlaat zonder E-keurmerk (denk aan de goedkopere Aziatische webshops of race-uitlaten) die meer geluid produceert. Met de introductie van een verplichte RDW-keuring voor dergelijke dempers kan de toegestane geluidsnormering beter én sneller worden gehandhaafd: de agent op straat hoeft alleen te controleren wat voor soort uitlaat is gemonteerd.

Bewuster rijgedrag

Naast de gesprekken op lokaal en nationaal niveau vinden we het ook belangrijk dat er draagvlak is onder de motorrijders. Op het moment dat iedere motorrijder zich bewust is van de impact van overlast voor buurtbewoners en hier rekening mee houdt, kunnen we onze hobby in alle vrijheid blijven uitoefenen.