KNMV en MON tekenen bezwaar aan tegen wegafsluiting Nederweert


Tom van Appeldoorn - 02 december, 2021

Deze week ondertekenen zowel de Motorsport Organisatie Nederland (MON) als de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) een bezwaarschrift tegen het voorgestelde verkeersbesluit van de gemeente Nederweert in het Weerterbos.

In het voorgestelde verkeersbesluit van de gemeente Nederweert, wordt een wegafsluiting genoemd voor gemotoriseerde voertuigen van de onverharde wegen in het Weerterbos in Nederweert. De argumentatie voor dit besluit is divers, maar de afsluiting moet met name de overlast van gemotoriseerde voertuigen tegengaan. Hierbij worden quad- en motorrijders indirect als veroorzakers genoemd. Zij zouden onder meer verantwoordelijk zijn voor geluidsoverlast, het ontstaan van gevaarlijke verkeerssituaties en schade aan de weg. Een bijkomend voordeel van de wegafsluiting zou zijn dat hiermee de illegale dumping van (grof) afval ondervangen kan worden.

Geen onderzoek

De KNMV en MON hebben onderzoek gedaan naar enige onderbouwing voor deze genoemde punten. Naast een klacht van één buurtbewoner is er geen enkele rapportage of onderzoek te vinden waaruit zou blijken dat een dergelijke overlast veroorzaakt wordt, specifiek door motorrijders of quadrijders. Daarnaast geldt voor de vermeende geluidsoverlast dat iedere motorfiets en quad die voorzien is van een kenteken moet voldoen aan de geldende geluidsnormen.

De KNMV en MON vragen zich ook af of er op dit wegvak aantoonbaar meer ongevallen zijn dan elders en/of in verhouding tot andere gebruikers? Verder kunnen de KNMV en MON zich niet voorstellen dat een relatief licht motorvoertuig zoals een motorfiets dermate schade aan een zandweg kan veroorzaken waardoor extra reparatie aan de weg noodzakelijk is.

Handhaving

Bovenop dit alles blijkt uit de stukken ook nog dat de Politie Limburg-Noord, basiseenheid Weert – Nederweert aangeeft dat de voorgenomen maatregelen door hen niet gehandhaafd kunnen worden. Zij vraagt de gemeente om het besluit te heroverwegen aangezien er – met het oog op de verkeersveiligheid – geen argumenten zijn aangedragen om hier wel capaciteit voor vrij te maken.

De twee belangenbehartigers zetten verder hun vraagtekens bij de illegale afvaldumping. Is het aangetoond dat er enig verband bestaat tussen deze dumpingen en de genoemde gebruikers van deze weg? En als blijkt dat dit niet door deze genoemde rijders wordt veroorzaakt, waarom zijn zij dan wel de dupe van deze wegafsluiting?

Bezwaarschrift

Om al deze redenen hebben de MON en KNMV een bezwaarschrift ingediend bij de rechtbank in Roermond. We houden de verdere afhandeling van deze kwestie voor je in de gaten en brengen je op deze plek op de hoogte van de ontwikkelingen.