Brandbrief: Enduro en offroad zwaar gedupeerd door inzaaibeleid vanggewas


Tom van Appeldoorn - 09 december, 2021

De KNMV heeft deze week een brandbrief aan een aantal Tweede Kamerleden gestuurd over de nijpende situatie waarin enduro- en offroadevenementen zich bevinden. Deze situatie hangt sterk samen met de wet- en regelgeving rondom stikstof en vanggewassen op maispercelen. De KNMV doet daarom een verzoek om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om dit soort evenementen maispercelen voorwaardelijk toe te kunnen staan.

Al vele jaren worden er in het na- en voorjaar enduro- en offroadevenementen georganiseerd op maispercelen. Wanneer het mais geoogst is lenen deze braakliggende percelen op zand- of lössgronden zich uitermate goed voor het organiseren van endurowedstrijden en offroadritten. De percelen zijn namelijk groot en makkelijk te bewerken tot een uitdagend parcours.

In het gedrang
Helaas bereiken ons steeds vaker geluiden van clubs die deze evenementen organiseren dat zij geen plek meer kunnen vinden om hun routes uit te zetten. Zelfs als zij slechts één keer per jaar gebruikmaken van het perceel. Dat heeft één voornaamste reden: vanggewas. Het is bij wet (meststoffenwet, 2006) namelijk verplicht om op zand- en lössgronden vanggewassen te zaaien in de periode van 1 oktober tot 1 februari. Deze gewassen hebben als doel om de hoeveelheid stikstof in de grond te verminderen.

Dit geeft problemen voor de enduro en offroad. Evenementen in deze sporten kunnen namelijk enkel georganiseerd worden tussen 1 januari tot halverwege maart (vanwege het broedseizoen) en van 1 september tot eind december. Bovenop dit alles is de meststoffenwet in 2019 aangescherpt waardoor 1 oktober een harde deadline is geworden voor het insnijden van de maispercelen voor het inzaaien van vanggewas en is de controle en handhaving ook nog eens strenger gemaakt. De bereidheid van agrariërs en landeigenaren is daarmee, door sancties en vorderingen op subsidies wanneer men niet voldoet aan de instandhouding van het vanggewas, sterk gedaald. Hierdoor blijft er effectief bijna geen mogelijkheid meer over om enduro- en offroadevenementen te organiseren op maispercelen.

Wildcrossen
Als gevolg van dit overheidsbeleid komt het voortbestaan van de enduro en offroad daarom in gevaar. Deze twee takken van motorsport vervullen een duidelijke maatschappelijke functie door mensen een mogelijkheid te geven om met hun sport bezig te zijn op een plek waar dit gereguleerd en veilig kan. De georganiseerde motorsport, zoals enduro en offroad, is daarmee een uitstekend middel tegen het ongewenste wildcrossen. Zonder dit soort evenementen verwacht de KNMV een toename van wildcrossen, wat kan leiden tot overlast in – en schade aan (kwetsbare) natuurgebieden. Dit is ook de reden waarom de clubs en KNMV medewerking krijgen van landeigenaren, terreinbeheerders en terreinbeherende organisaties in de organisatie van deze evenementen.

En dat terwijl dit soort evenementen slechts voor beperkte schade aan dit soort percelen zorgen. Schade die overigens altijd hersteld wordt door de organiserende clubs door bijvoorbeeld de her-inzaai van vanggewas. Deze herstelwerkzaamheden komt voor eigen rekening van de clubs.

Verandering nodig
Om al deze redenen doet de KNMV het verzoek om te kijken wat er mogelijk is om de organisatie van enduro- en offroadevenementen beter mogelijk te maken. Dit zou gedaan kunnen worden door het gebruik van maispercelen voor regionale motorsportevenementen toe te staan. Daarnaast zou vastgelegd kunnen worden dat het herstel van het vanggewas na een evenement op een maisperceel altijd verplicht wordt en direct moet plaatsvinden nadat een evenement heeft plaatsgevonden. Als laatste punt zou de KNMV graag willen kijken of er een mogelijkheid bestaat om meewerkende landeigenaren te ontzien van boetes door het NVWA als hun maispercelen uitsluitend gebruikt worden voor offroad- en enduro-evenementen.