Bewustwordingsactie Amerongen succesvol


KNMV - 16 augustus, 2021

De KNMV kijkt tevreden terug op de bewustwordingsactie van zondag 15 augustus op de Lekdijk bij Amerongen, in samenwerking met de politie. Daarbij bewees het overgrote deel van de ruim honderdvijftig motorrijders aan de aanwezige burgermeesters van Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug dat zij hun steentje bijdragen aan het terugdringen van het geluidsprobleem.

We kunnen met deze bewustwordingsactie dan ook wel spreken van een mes dat aan twee kanten snijdt. Door in gesprek te gaan met motorrijders over de geluidsoverlast die aanwonenden ervaren, bleek dat een groot deel van de rijders openstaat om hun gedrag aan te passen. Aan de andere kant was het door de indicatieve geluidsmeting die de politie uitvoerde mogelijk om burgermeesters Iris Meerts (gemeente Wijk bij Duurstede) en Frits Naafs (gemeente Utrechtse Heuvelrug) bewust te maken van de werkelijk schaal van het geluidsprobleem. Slechts één van de ruim honderdvijftig motoren bleek de normen te overschrijden.

Arjan Everink, hoofd Verkeer en Opleidingen van de KNMV: “De politie deed een indicatieve geluidsmeting bij motoren wanneer men twijfelde of de geluidsproductie binnen de normen bleef. Dit bleek een regelrechte eyeopener voor de twee ambtsdragers van de gemeenten. Het was namelijk hun verwachting of gevoel dat met name veel Harley-Davidson niet aan de normen zouden voldoen. Maar na meting bleek dat al deze motoren prima binnen de wettelijke normen pasten. Het bewijst voor ons – wederom – dat beleid maken op basis van gevoelens in plaats van feiten niet de juiste manier is.”

Het grootste deel van de motorrijders die we spraken waren positief over deze actie. Over het algemeen was men op de hoogte van de problemen rondom geluid op de dijk bij Amerongen. Door bijvoorbeeld een versnelling op te schakelen en zo het toerental omlaag te brengen, wordt er al een stuk minder geluid geproduceerd. Een redelijk aantal van de rijders vertelde zelfs dat ze de geluidsdemper inmiddels terug in hun uitlaat geplaatst hebben. Zo dragen ze hun steentje bij in het terugdringen van de overlast. Positief om dit te horen, zeker in het licht van het gezamenlijke initiatief Te Luid Geluid is Uit dat de KNMV steunt.

Naast de KNMV waren ook andere partijen uitgenodigd om mee te doen aan deze actie. Zo zou het mogelijk zijn om naast motorrijders ook te spreken met fietsers, wandelaars en zeker ook de aanwonenden. Al deze reacties konden dan meegenomen worden in de toekomstige beleidskeuzes van de aanliggende gemeenten wat betreft het gebruik van de Lekdijk. Jammer genoeg lieten deze groepen het afweten om op deze manier te werken aan een gezamenlijke oplossing. Wat ons betreft zou deze actie vooral voor de beeldvorming van dijkbewoners geholpen kunnen hebben om te zien dat bijna alle motoren keurig binnen de geluidsnormen vallen. Het leeuwendeel van de aanwezige motorrijders hebben laten zien dat zij in ieder geval hun steentje bijdragen!