Statement KNMV geluidsdiscussie Deventer


KNMV - 14 april, 2021

Sinds enige tijd wordt er in Deventer een hetze gevoerd tegen motorrijders. De lokale actiegroep Geluidsoverlast Motoren Deventer doet dit onder andere door het bewust verspreiden van leugens, het gebruiken van stigmatiserende afbeeldingen en het manipuleren van videobeelden.

Deze manier van werken is wat ons betreft niet acceptabel. Het goede nieuws is dat motorrijders uit Deventer (en steeds meer andere inwoners!) zich verzetten tegen deze doelgerichte haatcampagne.

Als KNMV volgen én steunen wij de strijd in Deventer! Wordt vervolgd dus.

Overigens beweert de actiegroep Geluidsoverlast Motoren Deventer met onder andere de KNMV in gesprek te zijn. Het mag geen verrassing zijn, maar ook dit is niet waar…

Wel is er overleg geweest met de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM). Het is immers niet meer dan normaal dat er in een vraagstuk, zoals over geluid, met een open houding naar elkaar wordt geluisterd. Wel moet dit in alle fatsoen gebeuren. Wij hopen dan ook van harte dat de NEFOM (waarvan een bestuurslid óók bij de actiegroep in Deventer hoort) dit op kan brengen.

#iksteundemotorrijdersindeventer