Tweede Kamer stemt unaniem voor voorstel om KNMV-expertise in te zetten


Bas Vis - 03 maart, 2020 FOTO - MTR Fotografie / Kristian Hoekman

De Tweede Kamer heeft vandaag met algemene stemmen een motie aangenomen die oproept om wegbeheerders te wijzen op gevaarlijke situaties voor motorrijders en daarbij gebruik te maken van de expertise van de KNMV en de Motorrijdersactiegroep (MAG). De motie was ingediend door Kamerlid Remco Dijkstra (VVD).

Aanleiding voor de motie was een brief die Minister Nieuwenhuijzen in december schreef aan de Tweede Kamer. Daarin gaf zij aan dat er in Nederland breed draagvlak is voor (1) meer aandacht voor gevaarpredictie (herkennen en voorspellen van gevaar) en risicogedrag van de leerling in het opleidings- en examentraject, (2) meer begeleid en geleidelijk rijervaring opdoen en (3) meerdere examenmomenten. Ze gaf aan dat er daarom een zeer grote kans is dat de rijopleiding en het rijexamen in een andere vorm worden gegoten. Hiertoe worden proeftuinen voor de praktijktoetsing van een vernieuwd opleidings-, ervarings- en examentraject opgezet. Het uiteindelijke doel is het verkleinen van het relatief grote aantal ongevallen waar beginnende bestuurders bij betrokken zijn.

Verzoek: betrek kennis en kunde van motorrijders bij het overleg

De KNMV verzocht de Kamer om expertise van motorrijders gestructureerd te betrekken bij de verdere ontwikkelingen. Dat geldt niet alleen voor ontwikkelingen rondom de risicoreductie door motorrijders zelf, maar ook voor de inrichting van de wegeninfrastructuur. In de motie werd daar nadrukkelijk op gewezen:

‘constaterende dat er bij de inrichting van de weg en aanleg van weginfrastructuur nog steeds onnodig obstakels zijn, of zelfs worden geplaatst, waaraan motorrijders zich levensgevaarlijk kunnen verwonden, terwijl dat niet nodig is en overwegende dat de Minister miljoenen euro’s ter beschikking heeft gesteld om de verkeersveiligheid op gemeentelijke en provinciale te vergroten, wordt de regering verzocht de ervaringen van de Motorrijdersactiegroep en de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging te gebruiken om waar mogelijk wegbeheerders te wijzen op gevaarlijke situaties voor motor- rijders en deze zo spoedig mogelijk indien mogelijk te verhelpen.

De komende tijd gaan wij graag in samenwerking met het ministerie en de MAG aan de slag om verder uit te werken hoe gevaarlijke situaties voor motorrijders het beste gelokaliseerd, gemeld en aangepast kunnen worden.