NOC*NSF over coronacrisis: ‘Grote solidariteit, ook in de sport’

Molenaar NSF100 Cup op TT Junior Track (foto: Mariska Grob)

Bas Vis - 17 maart, 2020 FOTO - Molenaar NSF100 Cup op TT Junior Track (foto: Mariska Grob)

Onderstaand bericht is afkomstig van sportorganisatie NOC*NSF. Als aangesloten sportbond onderschrijven wij de boodschap van harte. Ook steunen wij NOC*NSF om de belangrijke functie van sport in onze samenleving zo snel mogelijk weer terug te brengen, zodra de situatie rondom het coronavirus dit toelaat.

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus geraakt, zo ook de sport.

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp’ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten. Samen bekijken we hoe de door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen eraan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.