Geen Dutch Masters of Motocross in 2020: op naar 2021!

Start 500cc DMoMX 2019, Rhenen

Bas Vis - 19 maart, 2020

English version below

De verenigingen waren er klaar voor, een indrukwekkend veld vol wereldtoppers zou starten, maar helaas: Dutch Masters of Motocross 2020 gaat niet door. Het was voor de KNMV en partners een flinke knoop om door te hakken, maar de impact van de coronacrisis maakt doorzetten dit seizoen onmogelijk.

Door de maatregelen tegen het coronavirus viel vorige week al het doek voor de openingsronde in Harfsen op 29 maart. Daarnaast hebben we te maken met verschuivingen in de WK-kalender. Hierdoor ging er al een streep door de Dutch Masters-finale voor de 250cc en 500cc tijdens de Zwarte Cross. Ook andere ‘vrije’ weekends lopen in rap tempo vol. Dat maakt het verplaatsen van racedagen moeilijk, zo niet kansloos. Kortom: er is geen mogelijkheid meer om een volwaardige Dutch Masters of Motocross-competitie te houden in 2020.

Jouw gezondheid

Bovendien spelen er op dit moment belangrijkere zaken in de maatschappij dan motocross. De gezondheid en veiligheid van rijders, teams, fans en alle vrijwilligers bij de organiserende verenigingen staan op de eerste plaats.

Niet alleen voor de KNMV, maar vooral voor de organiserende verenigingen MC Hamac Harfsen, Stichting Circuit Oldebroek, Macro Rhenen en MACL/Zwarte Cross en al hun vrijwilligers is dit een bittere pil. Graag hadden zij er samen met de rijders, teams, sponsors en jullie, de fans, een geweldig seizoen van gemaakt.

2021

Dat moet nu in 2021 gebeuren. Want dankzij de steun van hoofdsponsors Jumbo en Red Bull kunnen we de competitie doorschuiven! Ondertussen bekijkt de KNMV of het mogelijk is een aantal reguliere ONK-wedstrijden aan de motocrosskalender 2020 toe te voegen. Ook wordt gewerkt aan een andere invulling van het crossprogramma op de vrijdag (17 juli) en zondag (19 juli) van de Zwarte Cross.

English Version

The clubs were ready, an impressive field of top riders was ready, but unfortunately Dutch Masters of Motocross 2020 is cancelled. It was a tough decision for the KNMV and partners, but the impact of the coronavirus crisis makes it impossible to push through for this season.

Due to the measures taken against the coronavirus, the curtain for the opening round in Harfsen on March 29 already fell last week. In addition, we are dealing with changes in the MXGP calendar. As a result, the Dutch Masters final for the 250cc and 500cc at the Zwarte Cross already became a no-go. Other “free” weekends are also filling up fast. That makes moving race days difficult, if not without a chance. In short: there is no longer a possibility to hold a full-fledged Dutch Masters of Motocross competition in 2020.

Your health

Moreover, there are currently more important issues in society than motocross. The health and safety of riders, teams, fans and all volunteers at the organizing clubs are always our priority.

This is a bitter pill to swallow not just for the KNMV, but especially for the organizing clubs MC Hamac Harfsen, Stichting Circuit Oldebroek, Macro Rhenen and MACL / Zwarte Cross and all their volunteers. They would like to have had a great season with the riders, teams, sponsors and you, the fans.

2021

This must now wait until 2021. Thanks to the support of our main sponsors Jumbo and Red Bull, we can continue the competition next year! In the meantime, the KNMV is looking at possibilities to add a number of regular ONK races to the 2020 motocross calendar. They are also working on a new cross program for the Friday (July 17) and Sunday (July 19) of the Zwarte Cross.