KNMV Jaarverslag 2019


Mark Meisner - 06 juli, 2020

“Wie de activiteiten van de KNMV aan de buitenkant bekijkt krijgt meestal een beeld van toerende motorrijders en gepassioneerde sportbeoefenaren. Het jaar 2019 was in dat opzicht niet anders, maar op de achtergrond werd – weliswaar minder zichtbaar – flink doorgewerkt aan de toekomst.”

Met deze woorden opent voorzitter Jan Wilms het KNMV Jaarverslag van 2019. Deze is voorlopig goedgekeurd en is het verslag nu voor iedere geïnteresseerde digitaal beschikbaar.

Directe download (let op: 34MB) : klik hier

Online inzage: