Nieuwe statuten voor KNMV

Motor toeren

Bas Vis - 29 januari, 2020

Tijdens de Algemene Vergadering van 7 december 2019 heeft de KNMV-ledenraad de nieuwe statuten voor onze vereniging goedgekeurd. Op 20 januari zijn de stukken bij de notaris gepasseerd en sinds die dag zijn ze van kracht.

Dat betekent dat onze statuten volledig zijn aangepast aan de huidige wetgeving. Ook is een modernisering van de bestuursstructuur erin vastgelegd (aangepast aan de uitgangspunten van KNMV 2020).

Tuchtrechtspraak

Belangrijk is dat de KNMV daarmee nu ook voldoet aan de nieuwe eisen die NOC*NSF stelt op het gebied van de tuchtrechtspraak. De KNMV heeft daartoe een overeenkomst gesloten met het Instituut voor de Sport Rechtspraak (ISR).

In gevallen waarin sprake is van een overtreding van een reglement van het Instituut Sportrechtspraak, waaronder het Reglement Seksuele Intimidatie, het Dopingreglement (inc. bijlagen) of van het Reglement Matchfixing, geschiedt de tuchtrechtspraak door de tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de commissie van beroep Instituut Sportrechtspraak. Deze reglementen zijn op de site van het ISR onder de specifieke onderwerpen in het menu.

De nieuwe KNMV-statuten vind je hier.