Bericht uit Den Haag: Moet je het debat over verkeersveiligheid volgen?


Bas Vis - 23 januari, 2020

Op 18 december 2019 stond er een debat in de Tweede Kamer gepland over verkeersveiligheid. Allerlei onderzoeken, Kamerstukken en bestuurlijke overleggen moesten voor deze datum klaar zijn. Net op tijd zodat politici erover konden debatteren. Maar kort voor aanvang werd het debat plotseling uitgesteld naar 5 februari. Betekent dit dat het niet zo belangrijk is? En dat jij als motorrijder het debat niet meer hoeft te volgen?

Waarom motorrijders het debat niet hoeven te volgen

Reden 1: Zonder dat je misschien op de hoogte was van het debat is al het één en ander bekend gemaakt. In de media ging de meeste aandacht uit naar de € 500 miljoen die de komende tien jaar als extra impuls moet gelden voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Reden 2: Ook investeringen die de inrichting van bermen en rotondes veiliger moeten maken kwamen al eerder in het nieuws. De voortgangsrapportage met nieuwe resultaten komt pas in het voorjaar van 2020, mogelijk pas na het debat.

Waarom motorrijders het debat wel moeten volgen

Reden 1: In de zomer worden aanvullende voorstellen bekendgemaakt om de verkeersveiligheid op N-wegen te verbeteren, dus het debat biedt kansen voor politici om op te komen voor de motorrijder. Investeringen in bermen en rotondes zijn typische maatregelen waarbij extra aandacht uit moet gaan naar de veiligheid van motorrijders. Denk niet alleen aan het kappen van bomen, maar ook aan wel of geen geleiderails en bermverharding.

Reden 2: Niet alle ontwikkelingen die belangrijk zijn voor motorrijders zijn in de media gekomen. Neem bijvoorbeeld de aangekondigde proeftuinen voor praktijktoetsing van een vernieuwd opleidings-, ervarings- en examentraject. Er wordt in overleg met de diverse stakeholders bekeken hoe de aanpak verder moet worden doorontwikkeld. De KNMV pleit hierbij uit eigen ervaring voor meer aandacht voor gevaarpredictie en risicogedrag van de leerling in het opleidings- en examentraject.

Woensdag 5 februari weten we meer; wordt vervolgd!