Bericht uit Den Haag: ‘Veiligheid moet voorop staan in de evolutie van mobiliteit’

Global Ministerial Conference on Road Safety, Stockholm 2020

Bas Vis - 24 februari, 2020 FOTO - Groepsfoto deelnemers Global Ministerial Conference on Road Safety

Hoe kunnen we het aantal dodelijke verkeerslachtoffers tegen 2030 gehalveerd hebben? Dat was hét onderwerp tijdens de derde editie van de Global Ministerial Conference on Road Safety die deze week plaatsvond in Stockholm. Ministers, bedrijven, organisaties en experts uit 140 landen kwamen bijeen om de verkeersveiligheid op de weg te bespreken.

Ook onze minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, was hier aanwezig. Zoals we je de vorige keer vertelden staat verkeersveiligheid hoog op de politieke agenda van alle bestuurslagen: verkeersongevallen zijn namelijk op dit moment één van de belangrijkste oorzaken van vroegtijdige sterfte onder kinderen en volwassenen.

Dringend actie nodig

Dagelijks sterven er 3.700 mensen wereldwijd in het verkeer. Volgens de WHO is 28% van de verkeersongevallen een motorrijder. In Nederland waren er in 2018 nog 42 dodelijke ongevallen met motorrijders. Tijdens de conferentie in Stockholm hebben de 140 aanwezige landen de Stockholmverklaring aangenomen. Hierin pleiten zij ervoor om in 2030 de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN te behalen. Het verbeteren van verkeersveiligheid is hier onderdeel van.

Jean Todt, voorzitter van de internationale autosportbond en ambassadeur van verkeersveiligheid, pleitte tijdens de conferentie voor een fundamentele andere denkwijze: veiligheid moet voorop staan in de evolutie van mobiliteit.

Veiligere wegen in de Europese Unie?

Ook de nieuwe Eurocommissaris voor transport, Adina-Ioana Vălean, was aanwezig bij de conferentie en zij benadrukte dat Europese lidstaten zich hard moeten maken om het aantal verkeersslachtoffers drastisch te verminderen. Ze sprak uit dat er goed moet worden gekeken hoe nieuwe vormen van transport impact hebben op kwetsbare weggebruikers, met name in steden. Denk hier bijvoorbeeld aan de welbekende elektrische stepjes en de opkomst van automatische rijhulpsystemen.

Het is positief dat de verkeersveiligheid op het hoogste niveau wordt besproken. De KNMV is benieuwd naar de concrete uitwerking van de Stockholmverklaring in de komende jaren en houd je op de hoogte.