Bericht uit Brussel: verkeersveiligheid hoog op Europese agenda 2020


KNMV - 07 februari, 2020

Afgelopen week presenteerde de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2020. Met het werkprogramma presenteert de Commissie haar beleidsinitiatieven voor het komende jaar. Wat moet jij als motorrijder hiervan weten?

Evaluatie van de rijbewijsrichtlijn

De Europese Commissie heeft nog steeds de ambitie om ‘Vision Zero’ te vervullen: nul verkeersslachtoffers tegen 2050, met een halvering van de momenteel 25.000 verkeersdoden in 2030. Om dit te bereiken zet de Commissie het komende jaar flink in op versterkte veiligheidsnormen en het verbeteren van infrastructuur en verkeersgedrag. Om de verkeersveiligheid in Europa concreet te verbeteren voorziet de Commissie dan ook een evaluatie van een belangrijk dossier: de rijbewijsrichtlijn.

De EU reguleert en standaardiseert rijbewijzen in Europa en bepaalt onder welke voorwaarden de lidstaten rijbewijzen mogen uitgeven. Dit heeft als doel het vrije verkeer in Europa te faciliteren. De huidige richtlijn dateert uit 2013. Met de evaluatie wil de Commissie de effectiviteit van de huidige richtlijn beoordelen. In de evaluatie wordt o.a. gekeken naar fraude bij de uitgave van rijbewijzen. Ook onderzoekt de Commissie de mogelijkheden om rijbewijzen te digitaliseren. Dit moet de handhaving en controle bevorderen.

Voor KNMV is het van belang dat er niet direct nieuwe wetgeving wordt voorgesteld. Eerst is een evaluatie noodzakelijk om de huidige hiaten en tekortkomingen te identificeren. De KNMV pleit voor een betere beoordeling van leeftijd en motorvermogen, evenals een aanscherping van de opleidingsvoorwaarden om de verkeersveiligheid te garanderen. Een eventuele herziening moet bovendien rekening houden met opkomende technologieën zoals automatische rijhulpsystemen en autonoom rijden en nieuwe verkeersdeelnemers zoals e-scooters.

Namen en rugnummers

Wie gaat uitvoering geven aan het werkplan, de evaluatie van de rijbewijsrichtlijn en de ambitieuze ‘Vision Zero’ ambitie? De Roemeense Adina-Ioana Vălean is de komende jaren verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid in Europa als Eurocommissaris voor transport. Haar rechterhand, Matthew Baldwin, voert als Europees coördinator voor verkeersveiligheid echter de dagelijkse regie. Tijdens een recent debat met het Europees Parlement gaf hij nog aan dat er specifieke aandacht moet worden besteed aan motorrijders als kwetsbare verkeersdeelnemers, met name bij de inrichting van weginfrastructuur. De KNMV sprak eerder met hem en houdt de lijntjes kort.

Niet alleen bij de EU maar ook op internationaal niveau staat verkeersveiligheid (gelukkig) hoog op de politieke agenda. Op 19 en 20 februari wordt de derde wereldwijde conferentie over verkeersveiligheid georganiseerd in Zweden. 2020 wordt een belangrijk jaar voor verkeersveiligheid. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen op alle fronten!